[gilug.org] Domini d'usuaris

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-06-01 16:14:04 UTC


Seria un bon punt de partida crear un registre LDAP amb el servidor
"slapd" ?
Algú sap si aleshores cal "migrar" els usuaris existents?


-----Missatge original-----
De: Narcis Garcia - GiLUG <>
Reply-to: 
Per a: GiLUG <>
Assumpte: [gilug.org] Domini d'usuaris
Data: Mon, 01 Jun 2009 16:27:29 +0200

A casa tenim un ordinador que guarda els documents de tothom, i fins ara
els hem tingut en un directori compartit amb Samba que dona accés anònim
a tot i amb plens permisos.
Però hi ha un problema, tenim una antena WiFi per a compartir l'accés a
internet amb veïns i vianants accidentals.

Diversos invents han evitat fins ara cap problema, com per exemple que
sigui una xarxa diferent, però amb això tampoc jo mateix puc accedir als
documents via WiFi.

El què ara vull fer és unificar el cens d'usuaris; quelcom que anys
enrere havia fet amb MS Windows establint un servidor de domini (PDC).
D'aquesta manera, si inicio sessió com a "narcis" validant-me al
servidor, tots els permisos es poden establir en relació als usuaris i
grups del mateix servidor.

Algú em pot donar referències per a documentar-me sobre això en entorns
GNU/Linux?

Gracies.


_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug