[gilug.org] Inserir a linies, crear GIF a PDF

Marc Vinyals marcvinyals gmail com
2009-01-26 01:27:13 UTC


El dl 26 de 01 de 2009 a les 01:49 +0100, en/na Narcis Garcia - GiLUG va
escriure:

> 1. Si ja aconsegueixo volcar una llista de fitxers en un fitxer de text,
> algú sap d'una comanda que em permeti inserir un text (la comanda) a
> l'inici de totes les línies d'aquest fitxer?

while read i; do echo "comanda" $i; done < arxiu

> 2. Algú em podria recomanar eines per a crear un document PDF a partir
> d'una sèrie de fitxers *.GIF des de del terminal?

ImageMagick (convert) + pdftk

Si els fitxers són escanejats, potser t'interessi provar el format DjVu,
que sovint dóna millors resultats que el PDF en aquest tipus de
documents ja que ha estat dissenyat per això.


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Això és una part d'un missatge signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20090126/7c1a5828/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug