[gilug.org] Una Ubuntu que no em vol la IP fixa

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-11-16 20:06:44 UTC


En un ordinador vell he instal·lat una Ubuntu 8.10 sense escriptori com
si fos un servidor, i he modificat el fitxer /etc/network/interfaces per
a deixar-lo així:

----------------------------------------------------------------------
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
# iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
    address     192.168.0.70
    netmask     255.255.255.0
    gateway     192.168.0.254
    broadcast    192.168.0.255
    hostname    pcvell
    dns-nameservers 192.168.0.254 194.179.1.101
----------------------------------------------------------------------

Aleshores, per a aplicar els canvis, executo la instrucció:
sudo /etc/init.d/networking restart

Però en qüestió de 5 minuts torna a agafar una adreça automàtica per
DHCP com la instal·lació recent feta!
Torno a executar:
sudo /etc/init.d/networking restart
i torna a agafar la IP 192.168.0.70 fixada, però sense tocar res, en uns
minuts torna a deixar la IP 70 i a agafar-ne una del servidor DHCP.

Què està passant?
Últimament el network-manager dels escriptoris i ara això m'està
confonent molt.


Més informació sobre la llista de correu gilug