[gilug.org] que hi falla aqui?

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-05-06 15:10:18 UTC


dons jo, com deia en el missatge anterior, crec que els paquets instal.lats no 
son coherents, no penso que vingui de la manera de muntar els dispositius 

El Tuesday 06 May 2008 16:59:47 xavi linux va escriure:
> Hola LLista
>
> No puc veure segons quins dvd's ? i mirant per google tot sembla indicar
> que aqui falta algo??
> Ideas??!!!
>
> # /etc/fstab: static file system information.
> #
> # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
> proc      /proc      proc  defaults    0    0
> # /dev/sda1
> UUID=53ac4516-dc85-4d2b-9401-5541a641ca19 /        ext3
> relatime,errors=remount-ro 0    1
> # /dev/sda5
> UUID=c112760d-e59e-4a0b-9da3-40eb8c2564e6 none      swap
> sw       0    0
> /dev/scd0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0
>
>
> Salut!!
>
> Xavi

Més informació sobre la llista de correu gilug