[gilug.org] que hi falla aqui?

xavi linux xavi linux gmail com
2008-05-06 14:59:47 UTC


Hola LLista

No puc veure segons quins dvd's ? i mirant per google tot sembla indicar que
aqui falta algo??
Ideas??!!!

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
# /dev/sda1
UUID=53ac4516-dc85-4d2b-9401-5541a641ca19 /        ext3
relatime,errors=remount-ro 0    1
# /dev/sda5
UUID=c112760d-e59e-4a0b-9da3-40eb8c2564e6 none      swap
sw       0    0
/dev/scd0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0


Salut!!

Xavi-- 
Linux user : #445859
-------------- part seg├╝ent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20080506/e3a00c6d/attachment.html>


More information about the gilug mailing list