[gilug.org] actualització drupal

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-06-30 18:54:26 UTC


El Monday 30 June 2008 17:03:03 Marc.furtia va escriure:
>  user warning: Table 'drupal.node_type' doesn't exist query:
>         SELECT nt.type, nt.* FROM node_type nt ORDER BY nt.type ASC
>         in /var/www/drupal-5.7/includes/database.mysql.inc on line 172.
>       * user warning: Table 'drupal.blocks_roles' doesn't exist query:
>         SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON
>         b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme =
>         'bluemarine' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS
>         NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module
>         in /var/www/drupal-5.7/includes/database.mysql.inc on line 172.

que una taula no existeixi no hauria de ser un warning sino un error greu,
serà que no encertes a posar correctament els fitxers settings.php ?Més informació sobre la llista de correu gilug