[gilug.org] autologin a la consola

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-01-25 08:21:33 UTC


El Thursday 24 January 2008 22:24:43 serni va escriure:
> Pots emprar mingetty, modificant /etc/inittab amb una entrada de l'estil:
>
> 1:2345:respawn:/sbin/mingetty --autologin usuari tty1
>
> I afegint la crida al programa que vols executar al .bashrc de l'usuari en
> qüestió.
>

Bondia a tots,

Exacte,

aqui hi ha part de l'escript que fa servir el Debian Live,

*****************************************
#!/bin/sh

USERNAME=usuari

if [ -f /etc/inittab ]
then
	sed -i -e "s|^\([^:]*:[^:]*:[^:]*\):.*getty.*\<\(tty[0-9]*\).*$|
\1:/bin/login -f ${USERNAME} </dev/\2 >/dev/\2 2>\&1|" /etc/inittab
fi

if [ "/etc/event.d/tty*" != "$(echo /etc/event.d/tty*)" ]
then
	for f in /etc/event.d/tty*
	do
		sed -i -e "s|^respawn.*|respawn /bin/login -f ${USERNAME} </dev/$(basename 
${f}) > /dev/$(basename ${f}) 2>\&1|" ${f}
	done
fi

# Since we use autologin, lastlog doesn't make sense on the console.
sed -i '/^[^#].*pam_lastlog\.so/s/^/# /' /etc/pam.d/login
*****************************************

en aquest configura per auto-login cada una de les consoles actives i quan es 
connecta una altre consola, tambe inicia automaticament la sessio amb 
l'usuari.

Salut,

Jordi Pujol

> On Thu, 24 Jan 2008 21:56:29 +0100, Narcis Garcia - GiLUG 
<> wrote:
> > Hola,
> >
> > Igual com es pot establir amb Gnome i KDE que s'inicii automàticament
> > una sessió amb un compte d'usuari, algú sap com fer això amb la
> > consola?
> >
> > És a dir, per a una instal·lació de GNU/Linux sense entorn gràfic (ni
> > Gnome, ni X-Window), que s'inicii automàticament una sessió de consola
> > com a l'usuari 'tal'.
> >
> > I ja que hi som, com es fa per a què, en iniciar una sessió de consola,
> > s'executi una instrucció automàticament?
> >
> > Gracies!
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

Més informació sobre la llista de correu gilug