[gilug.org] gksu sense credencials

Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2008-02-16 21:10:27 UTC


El ds 16 de 02 del 2008 a les 20:53 +0100, en/na Narcis Garcia - GiLUG
va escriure:
> Hola,
> 
Hola
> He instal·lat un ordinador vell amb l'escriptori Openbox, i he hagut de
> crear totes les entrades del menú d'aplicacions.
> He fet la de "tancar l'ordinador", i com a comanda hi he posat "gksu
> halt". El problema és que demana la contrassenya cada vegada que es fa
> això.
> 
> Hi ha alguna manera d'executar la comanda "halt" (o una altra d'apagar
> l'ordinador) sense que demani credencials de superusuari? Com ho fan als
> Live-CD per a què l'usuari normal tingui permisos d'administració?
> 
Diria que si, has d'afegir l'usuari X al grup halt.
Com es fa ? Exactament no t'ho sé dir, però ha d'anar per aquí la cosa,
o això em penso :S
Entres com a superusuari, alias root, i escrius a la terminal :
adduser X sys o adm 
el que no sé és com mirar a quin grup pertany la comanda halt, per això
no t'ho sé dir exactament.
Perdona per donar-te una informació tan vaga i tan poc profitosa.

> Gracies.
> 
Tan si et serveix com si no et serveix, de res :)

> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20080216/a1271cc2/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug