[gilug.org] Sincronitzacio diaria NTP

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-02-15 10:06:10 UTC


Al fitxer /etc/crontab hi tinc una línia que diu:
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
--report /etc/cron.daily )

Amb això ja s'hauria d'executar tot allò que hi hagi a /etc/cron.daily
no?

El dv 15 de 02 del 2008 a les 09:16 +0100, en/na Jordi Pujol va
escriure:
> El Thursday 14 February 2008 21:55:08 Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> > Hola,
> >
> > Per a tenir sincronitzada l'hora he creat un fitxer:
> > /etc/cron.daily/ntpdate
> > amb el text:
> > ntpdate es.pool.ntp.org ntp.ubuntu.com
> > i li he posat permisos 755 com als altres fitxers de /etc/cron.daily/
> >
> > Però el "cron" em deixa cada dia un missatge a /var/mail/usuari dient:
> > /etc/cron.daily/ntpdate:
> > run-parts: failed to exec /etc/cron.daily/ntpdate: Exec format error
> > run-parts: /etc/cron.daily/ntpdate exited with return code 1
> >
> > He vist que no puc executar /etc/cron.daily/ntpdate tal qual, però si ho
> > faig com a superusuari:
> > sudo /etc/cron.daily/ntpdate
> > No es queixa de res i sincronitza el rellotge.
> >
> > És doncs una qüestió de permisos? Potser haig d'afegir "sudo" a la
> > instrucció del fitxer? Potser faltava la línia "#!/bin/sh" a l'inici del
> > fitxer?
> >
> 
> s'hauria de posar ntpdate nomdelservidor
> però crec que ntpdate esta obsolet,
> lo mes modern és el servidor ntp que tambe es pot fer servir puntualment,
> per exemple, per fer-lo anar quan s'engega el sistema operatiu i cada cinc 
> minuts:
> 
> echo '@reboot	root	sleep 5s ; ntpd -q -g
> */5 * * * *	root	ntpd -q -g
> ' >> /etc/crontab
> 
> >
> > Gracies.
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> 
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug