[gilug.org] El meu Torrent

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-04-26 06:30:59 UTC


Bondia llista,

per compartir fitxers s'ha de crear el torrent i que un tracker l'accepti per 
gestionar la comunicacio entre els clients,
podem crear el nostre propi tracker
fa temps havia provat el tracker de Azureus, 

aquesta pàgina ho explica força bé,

http://paulstamatiou.com/2006/01/04/how-to-make-a-torrent-with-azureus

també tenim el tracker de bittorrent, desenvolupat en python,

www.bittorrent.com
http://vorg.ca/1480-How-to-set-up-a-BitTorrent-tracker-on-Linux

pero per distribuir puntualment un fitxer lo més fàcil és posar-lo en un 
servidor http o ftp i fer servir un client dels que permeten multiples 
connexions simultanies cap a diferents fonts del mateix fitxer i a més 
resumeixen descarregues,
com el aria2c o el zsync
el aria2c treballa amb tots els fitxers d'internet amb servidors que suporten 
tornar a començar la descarrega desde un determinat lloc,
http://aria2.sourceforge.net/
el zsync descarrega multiples fitxers d'un servidor web; tenint en compte les 
diferencies amb lo que tenim en local, i si els fitxers grans estan 
comprimits amb tar+gz fent servir les opcions de zsync, també pot 
descarregar-los per parts.

tar cf fitxer.tar directori
gzip --rsyncable --best fitxer.tar

http://packages.ubuntu.com/search?keywords=zsync&searchon=names&suite=hardy&section=all

de possibilitats en tenim, pero la limitacio principal es la asimetria en la 
velocitat de comunicacio de les linies ADSL,

Salut a tots,

Jordi Pujol


El Friday 25 April 2008 12:47:07 Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> Alguns dubtes més sobre el tema BitTorrent:
>
> Si jo creo un gran fitxer (copyleft) i el vull entregar per la xarxa
> sense què se m'amorri l'ADSL:
>
> - Puc crear un fitxer .torrent amb un programa-client de BitTorrent?
>
> - En tinc prou amb passar/publicar el fitxer .torrent a la gent
> interessada?
>
> - Amb el programa-client (Com Transmission o KTorrent) engegat, en tinc
> prou per a què funcioni el "tracker" de BitTorrent pel fitxer a
> difondre?
>
> - Hi ha programes d'aquest tipus que funcionin amb només consola?
>
> PD: Avui he estat llegint molta Wikipedia sobre BitTorrent i
> pràcticament tot apuntava a descarregar-se coses d'altri, però no
> entregar coses pròpies.
>
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

Més informació sobre la llista de correu gilug