[gilug.org] Festa de Ubuntu

Jonathan Patrick Davies davies jpatrick gmail com
2008-04-16 05:55:35 UTC


Hola a tots!

Pels que li interesa, estem fent una festa de lanzament de Ubuntu Hardy a 
Barcelona al 26 de aquest mes. Aixó inclou un "Packaging Jam", on ensenyarem com 
fem paquetes de Debian/Ubuntu.

Podeu trobar tota la informació aquí:

  https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/HolaHardy

Jonathan
-- 
 Kubuntu - Pure KGX	                    www.kubuntu.org
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20080416/62951676/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug