[gilug.org] Etiqueta de volum

serni serni serni net
2007-09-18 12:59:07 UTC


Amb el reiserfs "normal" al paquet reiserfsprogs i tens la utilitat reiserfstune

reiserfstune -L "Etiqueta de volum" dispositiu


On Tue, 18 Sep 2007 14:29:43 +0200, Narcis Garcia - GiLUG <> wrote:
> He vist que el "tune2fs" no canvia l'etiqueta de volums en format 
> Reiser. Què podria fer servir sense haver de crear fitxers de 
> configuració a cada ordinador on ho vulgui fer?
> 
> 
> 
> 
> En/na serni ha escrit:
>>>> Algú sap com?
>>>> Hi ha alguna utilitat gràfica (millor), i sinó comanda de consola?
>>>>
>>>> Gracies
>>> No conec cap eina gràfica, però és senzill amb consola:
>>> tune2fs -L etiqueta /dev/sdxx
>>>
>>> Marc.
>> 
>> També tens la comanda e2label ( e2fsprogs ) per a sistemes ext2/ext3 i
> mlabel ( mtools ) que amb un .mtoolsrc d'aquest estil:
>> 
>> mtools_skip_check=1
>> drive z: file="/dev/sdb1"
>> 
>> Et permetria canviar l'etiqueta a sistemes FAT16/FAT32 amb
>> 
>> mlabel z:"Nova Etiqueta"
>> 
>> Per a sistemes NTFS tens ntfslabel ( ntfsprogs ).
>> 
>> Sort ...
>> 
>> _______________________________________________
>> Llista del GiLUG
>> 
>> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
>> * Tots els missatges queden publicats a:
>> http://gilug.org/pipermail/llista/
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug