[gilug.org] drivers nvidia

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-05-14 18:05:50 UTC


A Dilluns, 14 de Maig de 2007 18:22, Marc Furtià i Puig va escriure:
> Eis eis eis!!! no no ... jo no he enviat el correu per què ho hagis dit
> bé o malament ... (cosa que realment no la sé).

home, ja ho se que no volies dir que estava malament, pero no estava prou 
detallat, es molt dificil fer unes instruccions pas per pas nomes amb les 
instruccions que guardava des del dia que ho vaig provar i no volent-hi 
perdre gaire temps per corregir i provar lo que s'escriu,

> Vaig enviar el correu per què no entenc on trobes aquesta solució i
> m'agradaria entendre-ho ... no hi ha més!!!!
> No envio els correus per enviar normalment ...
> I si així ho ha semblat ... donçs no és això ... M'agradaria veure,
> entendre d'on treus aquesta solució ....

el secret de la compilacio de nvidia-kernel-source esta en modificar el paquet 
linux-kbuild-2.6.20 perque no vol compilar un driver que no te llicencia GPL,

en canvi si fas servir el driver original, compila pero no s'instala, i per 
instalar-lo nomes falten els dos pasos que poso, 

I encara una tercera solucio, recompilar un kernel des de els fonts originals 
de www.kernel.org, que compilara correctament i no es necessita fer cap 
trampa d'aquestes,

ara lo que queda es que algu tingui prou interes per provar de fer-ho i 
ordenar de forma coherent les idees exposades, per acabar entenent i 
executant el procés.
jo puc dir que de totes tres maneres m'ha funcionat, pero potser no he apuntat 
totes les instruccions o no les he posat en l'ordre correcte

Salut,

Jordi Pujol

>
> El dl 14 de 05 del 2007 a les 08:07 +0200, en/na Jordi Pujol va
>
> escriure:
> > es lo que ja haviem parlat, no sempre es pot dir tot perfecte, si
> > llegeixes mes endavant veuras que es defineix la variable,
> >
> > # export KPKGPARMS='--added-modules nvidia-kernel --initrd '
> > # make-kpkg $KPKGPARMS modules_clean && make-kpkg $KPKGPARMS
> > modules_image
> >
> > hauria de posar la definicio de la variable abans de la instruccio que
> > dius, ()
> >
> > Salut,
> >
> > Jordi Pujol
> >
> > A Diumenge, 13 de Maig de 2007 21:09, Marc Furtià i Puig va escriure:
> > > Com pots saber, per exemple que et dóna un error de compilació amb
> > > aquest flag ?
> > > make-kpkg $KPKGPARMS debian
> > > Jo no utilitzo nvidia, deixant de banda el servidor, però em refereixo
> > > que no entenc com veus que has de passar aquest flag $KPKGPARMS a la
> > > compilació.
> > > Ens veiem!!
> > > El dg 13 de 05 del 2007 a les 12:24 +0200, en/na Jordi Pujol va
> > >
> > > escriure:
> > > > Bondia a tots,
> > > >
> > > > si que hi ha molts de problemes per compilar el nvidia-kernel.
> > > >
> > > > podem fer-ho amb el nvidia-kernel-source o el driver original nvidia,
> > > >
> > > > amb el nvidia-kernel-source:
> > > >
> > > > primer hem de refer el paquet linux-kbuild-2.6.20, perque no ens
> > > > deixarà instal.lar aquest modul, ens dirà:
> > > > FATAL: modpost: GPL-incompatible module nvidia.ko uses GPL-only
> > > > symbol ‘paravirt_ops’
> > > >
> > > > Seguim les instruccios de:
> > > > http://www.debianhelp.org/node/6880
> > > >
> > > > hem de editar el scrpts/mod/modpost.c (el nom mod.c es erroni) i
> > > > eliminar o comentar les linies 1197-1198:
> > > > 		if (!mod->gpl_compatible)
> > > > 			check_for_gpl_usage(exp->export, basename, exp->name);
> > > >
> > > > mirem quines versions hi ha en Debian del driver nvidia
> > > > # apt-cache policy nvidia-kernel-source
> > > > nvidia-kernel-source:
> > > >  Installed: 1.0.8776-4
> > > >  Candidate: 1.0.8776-4
> > > >  Version table:
> > > >   1.0.9755-1 0
> > > >     60 http://ftp.de.debian.org unstable/non-free Packages
> > > > *** 1.0.8776-4 0
> > > >     300 http://ftp.de.debian.org stable/non-free Packages
> > > >     300 http://ftp.de.debian.org etch/non-free Packages
> > > >     990 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Packages
> > > >     100 /var/lib/dpkg/status
> > > >
> > > > Escolleixo la ultima:
> > > > # aptitude install nvidia-kernel-source -t unstable
> > > > The following packages will be upgraded:
> > > >  nvidia-kernel-source
> > > > The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:
> > > >  nvidia-glx
> > > >
> > > > # cd /usr/src/
> > > >
> > > > # tar xzf nvidia-kernel-source.tar.gz
> > > >
> > > > # cd linux-headers-2.6.20-1-686
> > > >
> > > > afegim la versio al Makefile
> > > > # vi Makefile
> > > > EXTRAVERSION = -1-686
> > > >
> > > > # make-kpkg $KPKGPARMS debian
> > > >
> > > > El make-kpkg s'en descuida de posar el permis d'execucio a alguns
> > > > programes: error:
> > > > /bin/sh: scripts/genksyms/genksyms: Permission denied
> > > >
> > > > li posem:
> > > > # find /usr/src/linux-headers-2.6.20-1-686/scripts/ -type f -print0 |
> > > > xargs --null chmod a+x
> > > >
> > > > podem compilar:
> > > > # export KPKGPARMS='--added-modules nvidia-kernel --initrd '
> > > >
> > > > # make-kpkg $KPKGPARMS modules_clean && make-kpkg $KPKGPARMS
> > > > modules_image
> > > >
> > > > instalem,
> > > > #
> > > > dpkg -i
> > > > ../nvidia-kernel-2.6.20-1-686_1.0.9755-1+2.6.20-10.00.Custom_i386.deb
> > > >
> > > > tambe podriem fer-ho amb el driver original Nvidia segons les
> > > > instruccions de: http://www.debianhelp.org/node/6880
> > > > per mi es la opcio preferida perque sempre estic segur de que
> > > > s'instal.la la ultima versio del driver:
> > > >
> > > > # ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run -x
> > > > # cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1
> > > > # ../nvidia-installer -K -a -k 2.6.20-1-686
> > > > i acabar la instalacio manualment:
> > > > # cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv
> > > > # EXPORT PARAVIRT_OPS=`grep "D paravirt_ops"
> > > > /boot/System.map-2.6.20-1-686 | colrm 9`
> > > > # ld -m elf_i386 —defsym paravirt_ops=0x$PARAVIRT_OPS -r -o nvidia.ko
> > > > nvidia.o nvidia.mod.o
> > > > Instal.lar nvidia.ko (by copying the module over into
> > > > /lib/modules/2.6.20-1-/kernel/dricers/video)
> > > > # cp nvidia.ko /lib/modules/2.6.20-1-686/kernel/drivers/video
> > > > # depmod -a -b /lib/modules/2.6.20-1-686
> > > >
> > > > Salut,
> > > >
> > > > Jordi Pujol
> > > >
> > > > A Diumenge, 13 de Maig de 2007 01:19, xavi linux va escriure:
> > > > > ep..bones
> > > > >
> > > > > m'estic "barallant" amb la nova etch 4 i no i ha manera
> > > > > d'instalar els drivers de nvidia-glx..
> > > > >
> > > > >
> > > > > alguna idea..
> > > > >
> > > > > merci
> > > > >
> > > > > xavi
> > > > >
> > > > > Salut
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Llista del GiLUG
> > > > 
> > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/More information about the gilug mailing list