[gilug.org] drivers nvidia

Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2007-05-13 01:19:53 UTC


El dg 13 de 05 del 2007 a les 01:19 +0200, en/na xavi linux va escriure:
> ep..bones
> 
> m'estic "barallant" amb la nova etch 4 i no i ha manera 
> d'instalar els drivers de nvidia-glx..
> 
> 
> alguna idea..
> Package: nvidia-glx
Priority: optional
Section: non-free/x11
Installed-Size: 13072
Maintainer: Randall Donald <>
Architecture: i386
Source: nvidia-graphics-drivers
Version: 1.0.9755-1
Replaces: nvidia-glx-src
Provides: xserver-xorg-video-1.0
Depends: nvidia-kernel-1.0.9755, x11-common (>= 1:7.0.0), libc6 (>=
2.5), libx11-6, libxext6
Suggests: nvidia-settings, nvidia-kernel-source (>= 1.0.9755)
Conflicts: nvidia-glx-src, nvidia-glx-dev (<< 1.0.8774-5)
Filename:
pool/non-free/n/nvidia-graphics-drivers/nvidia-glx_1.0.9755-1_i386.deb
Size: 4213854
MD5sum: 1137e9b1488a5da8852446428aba74b7
SHA1: 2970b7d687e51e4364c3915c8ca0505560c48d17
SHA256: ae54242acd60c26e7443fc2d1e752275c399ef859b61b5dc9e44b07f0ba095be
Description: NVIDIA binary Xorg driver
 These binary drivers provide optimized hardware
 acceleration of  OpenGL applications via a direct-rendering X Server.
 AGP, PCIe, SLI, TV-out and flat panel displays are also supported.
 .
 The following GPU's are supported:
 GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800, GeForce 6800 XE, GeForce 6800 XT
 GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GS, Quadro FX 4000, GeForce 7800 GTX
 GeForce 7800 GT, GeForce 7800 GS, GeForce Go 7800, GeForce Go 7800 GTX
 Quadro FX 4500, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce Go 6800,
 GeForce Go 6800 Ultra, Quadro FX Go1400, Quadro FX 3450/4000 SDI
 Quadro FX 1400, GeForce 6600 GT, GeForce 6600, GeForce 6200
 GeForce 6600 LE, Quadro FX 3400/4400, GeForce PCX 5750, GeForce PCX
5900
 GeForce PCX 5300/Quadro FX 330, Quadro NVS 280 PCI-E/Quadro FX 330
 Quadro FX 1300, GeForce PCX 4300, GeForce 6600 VE, GeForce Go 6600
 GeForce 6610 XL, GeForce Go 6600 TE/6200 TE, GeForce 6700 XL,
 GeForce Go 6600 GT, Quadro NVS 440, Quadro FX 550, Quadro FX 540,
 GeForce 6500, GeForce 6200 TurboCache(TM), GeForce 6200 LE, GeForce Go
6200
 Quadro NVS 285, GeForce Go 6400, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS
 Quadro FX 5600, Quadro FX 4600, GeForce 7300 LE, GeForce 7300 SE
 Quadro NVS 110M/GeForce Go 7300, GeForce Go 7400, Quadro NVS 110M
 Quadro NVS 120M, Quadro FX 350M, Quadro FX 350, GeForce 7300 GS
 GeForce 6150, GeForce 6150 LE, GeForce 6100, GeForce Go 6100,
 GeForce 7900 GTX, GeForce 7900 GT/GTO, GeForce 7900 GS, GeForce 7950
GX2
 GeForce Go 7900 GS, GeForce Go 7900 GTX, Quadro FX 2500M, Quadro FX
1500M
 Quadro FX 5500, Quadro FX 3500, Quadro FX 1500, Quadro FX 4500 X2,
 GeForce 7600 GS, GeForce FX 5800 Ultra, GeForce FX 5800, Quadro FX 2000
 Quadro FX 1000, GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, GeForce FX
5600XT
 GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650, Quadro FX Go700, GeForce FX 5200
 GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200, GeForce FX 5200LE, GeForce FX
Go5200
 GeForce FX Go5250, GeForce FX 5500, GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200
32M/64M
 Quadro NVS 55/280 PCI, Quadro FX 500/FX 600, GeForce FX Go53xx,
 GeForce FX Go5100, GeForce FX 5900 Ultra, GeForce FX 5900, GeForce FX
5900XT
 GeForce FX 5950 Ultra, GeForce FX 5900ZT, Quadro FX 3000, Quadro FX 700
 GeForce FX 5700 Ultra, GeForce FX 5700, GeForce FX 5700LE, GeForce FX
5700VE
 GeForce FX Go5700, Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100, GeForce 7600 GT,
 GeForce 7600 GS, GeForce 7300 GT, GeForce Go 7600, Quadro FX 560,
 .
 See /usr/share/doc/nvidia-glx/README.txt.gz for a complete list
 of supported GPUs and PCIIDs
 .
 Please see the nvidia-kernel-source package for building the kernel
module
 required by this package. This will provide nvidia-kernel-<version>
Tag: devel::library, hardware::video


Jo diria que potser et falta el paquest nvidia-kernel-source ?
apt-get install module-init-tools ?
Em sembla que la 4 ja ho fa ... (jo vaig fer una netinstall, per tant no
t'ho puc assegurar) amb un cdrom dels que va sobrar de les primeres
jornades del gilug que donava quan feina la xerrada de l'enlightenment
17, que per cert, ara he traduit/estic traduint al català :P


> merci 
> 
De res
> xavi
> 
Marc
> Salut
> 
> 
I força al CANUT!! :)

Més informació sobre la llista de correu gilug