[gilug.org] Consolas ALT+F1, F2, etc

Oriol Pellicer oriol elsud org
2007-07-10 11:27:28 UTC


Al paràgraf on posa:

## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash locale=ca_ES

Afegeix vga=791 o el que sigui després de locale=ca_ES
Ha de quedar així:

## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash locale=ca_ES vga=791

I llavors executa update-grub


Salut!


A Dimarts 10 Juliol 2007, xavi linux va escriure:
> Oriol: t'envio el menu menu.lst dela feisty
>
>
>
>
>
>
>
>
> #menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
> #      grub-install(8), grub-floppy(8),
> #      grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
> #      and /usr/share/doc/grub-doc/.
>
> ## default num
> # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0,
> and # the entry number 0 is the default if the command is not used.
> #
> # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default
> entry # is the entry saved with the command 'savedefault'.
> # WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or
> your # array will desync and will not let you boot your system.
> default		0
>
> ## timeout sec
> # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default
> entry # (normally the first entry defined).
> timeout		3
>
> ## hiddenmenu
> # Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
> hiddenmenu
>
> # Pretty colours
> #color cyan/blue white/blue
>
> ## password ['--md5'] passwd
> # If used in the first section of a menu file, disable all interactive
> editing # control (menu entry editor and command-line) and entries
> protected by the # command 'lock'
> # e.g. password topsecret
> #   password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
> # password topsecret
>
> #
> # examples
> #
> # title		Windows 95/98/NT/2000
> # root		(hd0,0)
> # makeactive
> # chainloader	+1
> #
> # title		Linux
> # root		(hd0,1)
> # kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
> #
>
> #
> # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
>
> ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
> ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
> ## by the debian update-grub script except for the default options below
>
> ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
>
> ## ## Start Default Options ##
> ## default kernel options
> ## default kernel options for automagic boot options
> ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
> ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
> ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
> ##   kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
> ##   kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
> # kopt=root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro
>
> ## Setup crashdump menu entries
> ## e.g. crashdump=1
> # crashdump=0
>
> ## default grub root device
> ## e.g. groot=(hd0,0)
> # groot=(hd0,0)
>
> ## should update-grub create alternative automagic boot options
> ## e.g. alternative=true
> ##   alternative=false
> # alternative=true
>
> ## should update-grub lock alternative automagic boot options
> ## e.g. lockalternative=true
> ##   lockalternative=false
> # lockalternative=false
>
> ## additional options to use with the default boot option, but not with the
> ## alternatives
> ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
> # defoptions=quiet splash locale=ca_ES
>
> ## should update-grub lock old automagic boot options
> ## e.g. lockold=false
> ##   lockold=true
> # lockold=false
>
> ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
> # xenhopt=
>
> ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
> # xenkopt=console=tty0
>
> ## altoption boot targets option
> ## multiple altoptions lines are allowed
> ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
> ##   altoptions=(recovery) single
> # altoptions=(recovery mode) single
>
> ## controls how many kernels should be put into the menu.lst
> ## only counts the first occurence of a kernel, not the
> ## alternative kernel options
> ## e.g. howmany=all
> ##   howmany=7
> # howmany=all
>
> ## should update-grub create memtest86 boot option
> ## e.g. memtest86=true
> ##   memtest86=false
> # memtest86=true
>
> ## should update-grub adjust the value of the default booted system
> ## can be true or false
> # updatedefaultentry=false
>
> ## ## End Default Options ##
>
> title		Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic
> root		(hd0,0)
> kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic
> root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro quiet splash
> locale=ca_ES
> initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
> quiet
> savedefault
>
> title		Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
> root		(hd0,0)
> kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic
> root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro single
> initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
>
> title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
> root		(hd0,0)
> kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic
> root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro quiet splash
> locale=ca_ES
> initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
> quiet
> savedefault
>
> title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
> root		(hd0,0)
> kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic
> root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro single
> initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
>
> title		Ubuntu, memtest86+
> root		(hd0,0)
> kernel		/boot/memtest86+.bin
> quiet
>
> ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
>
> El 06/07/07, Oriol Pellicer <> ha escrit:
> > Envia el menu.lst a veure com ho tens.
> >
> >
> > salut.
> >
> > A Divendres 06 Juliol 2007, xavi linux va escriure:
> > > Ep hola
> > >
> > > Aixó ja está modificat i segueix = les X es veuen perfectes, pero
> > > CTRL+ALT+F..el que sigui = de gros
> > >
> > > No sé ..., la distro ès una ubuntu Feisty...
> > >
> > >
> > > Salut ¡¡
> > >
> > > Xavi
> > >
> > > El 04/07/07, Jordi Pujol <> ha escrit:
> > > > A Dimecres, 4 de Juliol de 2007 18:04, Oriol Pellicer va escriure:
> > > > > A Dilluns 02 Juliol 2007, Marc Furtià i Puig va escriure:
> > > > > > A veure, això del vga=791 és la solució no ?
> > > > > > Has de modificar el teu menu.lst que està al /boot/grub/menu.lst
> > > > > > i l'has de deixar més o menys així :
> > > > > > title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18
> > > > > > root      (hd0,0)
> > > > > > kernel     /boot/vmlinuz-2.6.18 root=/dev/hda1 ro vga=792
> > > > > > initrd     /boot/initrd.img-2.6.18
> > > > > > savedefault
> > > > >
> > > > > Marc,
> > > > >
> > > > > en sistemes tipus Debian, s'ha d'afegir després de:
> > > > >
> > > > > ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
> > > > > ## ## Start Default Options ##
> > > > >
> > > > > Per exemple aquí:
> > > > >
> > > > > # kopt=root=UUID=dd4bac5e-ad10-417e-8721-be593e1e80c8 ro vga=791
> > > > >
> > > > > I un cop modificat fas:
> > > > > update-grub
> > > > > (t'afegirà vga=791 a tots els kernels que tinguis)
> > > > >
> > > > > Si no ho fas així, cada vegada que es modifiqui el grub (quan
> > > > > actualitzis el kernel, per exemple), t'eliminarà el que havies
> > > > > afegit.
> > > >
> > > > en l'article
> > > >
> > > > http://gilug.org/?q=node/298
> > > >
> > > > hi ha un exemple d'aquesta configuracio de GRUB i Debian
> > > >
> > > > > Salut!
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Llista del GiLUG
> > > > 
> > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
> > --
> > "Qui no vulgui pols que no vagi a l'era"
> >
> > Clau pública a www.elsud.org/~oriol/public_key2.gpg
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/-- 
"Qui no vulgui pols que no vagi a l'era"

Clau pública a www.elsud.org/~oriol/public_key2.gpgMés informació sobre la llista de correu gilug