[gilug.org] Consolas ALT+F1, F2, etc

xavi linux xavi linux gmail com
2007-07-10 08:25:52 UTC


Oriol: t'envio el menu menu.lst dela feisty
#menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#      grub-install(8), grub-floppy(8),
#      grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#      and /usr/share/doc/grub-doc/.

## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
#
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		0

## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		3

## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu

# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue

## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#   password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret

#
# examples
#
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
#
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
#

#
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST

### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below

## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs

## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##   kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##   kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro

## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0

## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)

## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##   alternative=false
# alternative=true

## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##   lockalternative=false
# lockalternative=false

## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash locale=ca_ES

## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##   lockold=true
# lockold=false

## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=

## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0

## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##   altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single

## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##   howmany=7
# howmany=all

## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##   memtest86=false
# memtest86=true

## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false

## ## End Default Options ##

title		Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic
root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro quiet splash
locale=ca_ES
initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
quiet
savedefault

title		Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic
root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro single
initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-16-generic

title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic
root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro quiet splash
locale=ca_ES
initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
quiet
savedefault

title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic
root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro single
initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic

title		Ubuntu, memtest86+
root		(hd0,0)
kernel		/boot/memtest86+.bin
quiet

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

El 06/07/07, Oriol Pellicer <> ha escrit:
> Envia el menu.lst a veure com ho tens.
>
>
> salut.
>
> A Divendres 06 Juliol 2007, xavi linux va escriure:
> > Ep hola
> >
> > Aixó ja está modificat i segueix = les X es veuen perfectes, pero
> > CTRL+ALT+F..el que sigui = de gros
> >
> > No sé ..., la distro ès una ubuntu Feisty...
> >
> >
> > Salut ¡¡
> >
> > Xavi
> >
> > El 04/07/07, Jordi Pujol <> ha escrit:
> > > A Dimecres, 4 de Juliol de 2007 18:04, Oriol Pellicer va escriure:
> > > > A Dilluns 02 Juliol 2007, Marc Furtià i Puig va escriure:
> > > > > A veure, això del vga=791 és la solució no ?
> > > > > Has de modificar el teu menu.lst que està al /boot/grub/menu.lst i
> > > > > l'has de deixar més o menys així :
> > > > > title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18
> > > > > root      (hd0,0)
> > > > > kernel     /boot/vmlinuz-2.6.18 root=/dev/hda1 ro vga=792
> > > > > initrd     /boot/initrd.img-2.6.18
> > > > > savedefault
> > > >
> > > > Marc,
> > > >
> > > > en sistemes tipus Debian, s'ha d'afegir després de:
> > > >
> > > > ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
> > > > ## ## Start Default Options ##
> > > >
> > > > Per exemple aquí:
> > > >
> > > > # kopt=root=UUID=dd4bac5e-ad10-417e-8721-be593e1e80c8 ro vga=791
> > > >
> > > > I un cop modificat fas:
> > > > update-grub
> > > > (t'afegirà vga=791 a tots els kernels que tinguis)
> > > >
> > > > Si no ho fas així, cada vegada que es modifiqui el grub (quan
> > > > actualitzis el kernel, per exemple), t'eliminarà el que havies afegit.
> > >
> > > en l'article
> > >
> > > http://gilug.org/?q=node/298
> > >
> > > hi ha un exemple d'aquesta configuracio de GRUB i Debian
> > >
> > > > Salut!
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
>
>
>
> --
> "Qui no vulgui pols que no vagi a l'era"
>
> Clau pública a www.elsud.org/~oriol/public_key2.gpg
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>Més informació sobre la llista de correu gilug