[gilug.org] Consolas ALT+F1, F2, etc

xavi linux xavi linux gmail com
2007-07-06 15:11:58 UTC


Ep hola

Aixó ja está modificat i segueix = les X es veuen perfectes, pero
CTRL+ALT+F..el que sigui = de gros

No sé ..., la distro ès una ubuntu Feisty...


Salut ¡¡

Xavi
El 04/07/07, Jordi Pujol <> ha escrit:
> A Dimecres, 4 de Juliol de 2007 18:04, Oriol Pellicer va escriure:
> > A Dilluns 02 Juliol 2007, Marc Furtià i Puig va escriure:
> > > A veure, això del vga=791 és la solució no ?
> > > Has de modificar el teu menu.lst que està al /boot/grub/menu.lst i l'has
> > > de deixar més o menys així :
> > > title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18
> > > root      (hd0,0)
> > > kernel     /boot/vmlinuz-2.6.18 root=/dev/hda1 ro vga=792
> > > initrd     /boot/initrd.img-2.6.18
> > > savedefault
> >
> > Marc,
> >
> > en sistemes tipus Debian, s'ha d'afegir després de:
> >
> > ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
> > ## ## Start Default Options ##
> >
> > Per exemple aquí:
> >
> > # kopt=root=UUID=dd4bac5e-ad10-417e-8721-be593e1e80c8 ro vga=791
> >
> > I un cop modificat fas:
> > update-grub
> > (t'afegirà vga=791 a tots els kernels que tinguis)
> >
> > Si no ho fas així, cada vegada que es modifiqui el grub (quan actualitzis
> > el kernel, per exemple), t'eliminarà el que havies afegit.
> >
>
> en l'article
>
> http://gilug.org/?q=node/298
>
> hi ha un exemple d'aquesta configuracio de GRUB i Debian
>
> >
> > Salut!
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>Més informació sobre la llista de correu gilug