[gilug.org] Consolas ALT+F1, F2, etc

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-07-04 16:10:00 UTC


A Dimecres, 4 de Juliol de 2007 18:04, Oriol Pellicer va escriure:
> A Dilluns 02 Juliol 2007, Marc Furtià i Puig va escriure:
> > A veure, això del vga=791 és la solució no ?
> > Has de modificar el teu menu.lst que està al /boot/grub/menu.lst i l'has
> > de deixar més o menys així :
> > title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18
> > root      (hd0,0)
> > kernel     /boot/vmlinuz-2.6.18 root=/dev/hda1 ro vga=792
> > initrd     /boot/initrd.img-2.6.18
> > savedefault
>
> Marc,
>
> en sistemes tipus Debian, s'ha d'afegir després de:
>
> ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
> ## ## Start Default Options ##
>
> Per exemple aquí:
>
> # kopt=root=UUID=dd4bac5e-ad10-417e-8721-be593e1e80c8 ro vga=791
>
> I un cop modificat fas:
> update-grub
> (t'afegirà vga=791 a tots els kernels que tinguis)
>
> Si no ho fas així, cada vegada que es modifiqui el grub (quan actualitzis
> el kernel, per exemple), t'eliminarà el que havies afegit.
>

en l'article 

http://gilug.org/?q=node/298

hi ha un exemple d'aquesta configuracio de GRUB i Debian

>
> Salut!Més informació sobre la llista de correu gilug