[gilug.org] Party amb xerrada Linux a Palamós aquest cap de setmana.

Enric Vergés i Prats enric enricverges cat
2007-01-10 21:49:12 UTC


El dc 10 de 01 del 2007 a les 09:49 +0100, en/na Gaspar Segues va
escriure:
> A la xerrada a part de tractar el tema linux purament, ho penso enfocar 
> cap al pensament lliure i col·laboratiu oposant-lo al tancat i privatiu. 
> També ensenyaré les marevelles de "Beryl" en plan final de festa.
> 
Gaspar, que es "Beryl", crec que m'he perdut algo.

Disculpeu la meva ignorancia.

Salutacions
-- 
Enric Vergés i Prats
linux user. 191114 (http://counter.li.org/)

-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20070110/10292443/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list