[gilug.org] cintas DAT

Quim Rovira quim rovira gmail com
2007-02-26 11:16:27 UTC


Home, dubto que hi hagi cap problema amb el tema cintes de backup.. a
les feines que he estat usàvem backups a unitats de cintes SCSI, tant
de marques Dell com HP, sense cap mena de problema.

Sincerament mai m'he ocupat de muntar el sistema de backup amb amanda,
però no es limita a una qüestió de que la controladora SCSI sigui
compatible, i no al tema de la unitat de cinta?

De tota manera, malgrat sembli poc fonamentat... les cintes són epr
servidors, i els windows com a servidors....enfin.. de ben segur que
poques unitats de cintes no són compatibles amb gnu/linux.

On 2/26/07, David Casals <> wrote:
> Hola,
>
> Necessito posar a un ordinador una unitat de cinta per fer copies de
> seguretat.
>
> Com esta el tema del suport amb Gnu/Linux n'hi ha algunes
> d'incompatibles, totes funcionen perfectament...
>
> Gracies.
> David Casals
> hakd0c
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>More information about the gilug mailing list