[gilug.org] [Fwd: Re: manual debian e17 fet]

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2007-02-19 17:32:52 UTC


Veig moltes idees interesants, i també la proposta[1] que va fer en
Quim, crec que després d'aquesta primera jornada, depèn com vagi
s'hauria d'avaluar de fer-ne més sovint.

Veig que hi ha gent amb moltes idees i amb coses molt interessants :)


Salut!


[1] http://gilug.org/pipermail/llista/2007-February/001808.html


Més informació sobre la llista de correu gilug