[gilug.org] manual debian e17 fet

Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2007-02-17 18:03:54 UTC


Bones llista, escric aquest correu ja que ja tinc fet el manual de com
instal·lar l'e17 en una debian testing.
Deixant això, s'haurien de posar en el proxy-cache els paquets que
necessitarem per tal de poguer instal·lar debian, passar-la a testing i
baixar el repositori de l'enlightenment 17 del mateix proxy.
Adjunto el manual per si hi trobeu algun error o bé creieu que es pot
millorar en algún aspecte.
En el manual indico que està sota llicència CC BY SA (creative commons,
que es pot utilitzar sempre que es vulgui però s'ha de fer referència a
què el manual l'he creat jo, que no es pot obtenir cap benefici
comercial amb aquest manual i que qualsevol obra derivada de la meva ha
de tenir les mateixes condicions.
Per cert, el fitxer és text pla, no hi ha imatges ni res, sols lletra i
més lletra :P
Fins aviat!!!

-------------- part següent --------------
per instal·lar e17 :
(primer de tot s'ha de passar la debian a testing, o no{això ho he de 
preguntar})
(direcció de l'script)
https://omicron.homeip.net/projects/#easy_e17.sh

canals on poder preguntar :
#get-e, #e, #e-es, #elive de l'irc : niven.freenode.net
s'ha d'instal·lar :
apt-get install mcvs subversion gcc g++ make libncurses5-dev xdialog autoconf automake1.9

primer error :
configure.in:32: error: possibly undefined macro: AM_ENABLE_SHARED
   If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
      See the Autoconf documentation.
	  configure.in:40: error: possibly undefined macro: AM_PROG_LIBTOOL
log : /tmp/easy_e17/install_logs/imlib2.log
############################################
Falta instal·lar el libtool !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
############################################

segon error :
 apt-get install freetype1-tools ? no
apt-get install libfreetype6-dev
apt-get install x11-devel no!!!!!
apt-get install libx11-dev libjpeg62 libjpeg62-dev <- és aquest!!!!CAMELL :P
tercer error :
epsilon 
 
paquets que s'ha d'instal·lar :
apt-get install pkg-config libgstreamer0.10-0 gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-gnonlin gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-base-apps gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-good-dbg gstreamer0.10-plugins-good-doc  gstreamer-editor gstreamer-tools gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.8-cdio gstreamer0.8-cdparanoia totem-gstreamer  gstreamer0.10-gnonlin-dev libgconf2-dev libglib2.0-dev libgstreamer-gconf0.8-0 libgstreamer-gconf0.8-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libgstreamer-plugins0.8-0 libgstreamer-plugins0.8-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer0.8-dev libidl-dev liborbit2-dev libpopt-dev libxml2-dev gstreamer0.10-gnonlin-dev libgstreamer-gconf0.8-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libgstreamer-plugins0.8-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer0.8-dev libglpng libglpng-dev libpng12-0 libpng12-dev libjpeg62-dev 

S'ha de borrar el fitxer /tmp/easy_e17/evas.noerrors i tornar a compilar l'evas amb l'script

apt-get install byson byacc flex

apt-get install libltdl3-dev libltdl3 automake1.9

###############################################################################################################################
l'automake ha de ser l'1.9 SINÓ NO XUTA!!!!!
###############################################################################################################################

//falla quan cerca un fitxer anomenat autopoint 
apt-get install apt-file
apt-file update && apt-file search autopoint
apt-get install gettext 
apt-get install libmodxslt0-dev libxslt1-dev


###############################################################################################################################
instal·lació d'aplicaions
###############################################################################################################################

apt-get install libtag1-dev #per l'eclair
apt-get install sqlite3 sqlite
 apt-get install libmpd-dev libmpd0
 
falta instal·lar de l'e17:l'eclair, l'evfs i l'entropy, i es soluciona així :
##########################################################################################################################
apt-get install libtag1c2a libtagc0 libtagc0-dev libtagc0-ruby libtagc0-ruby1.8 libarchive-dev libzipios++-dev
###############################################################################################################################
falta acabar de mirar per què funcionen algunes coses si i altres no (moduls i etc)
###############################################################################################################################

giblib-config ? <- falla
apt-get install giblib-dev


###############################################################################################################################
FI d'instal·lació de móduls
################################################################################################################################
###############################################################################################################################
###############################################################################################################################

posar l'openoffice aqui :
apt-get install openoffice.org-l10n-ca openoffice.org
###############################################################################################################################
###############################################################################################################################

apt-get install alsa-base alsa-oss alsa-tools alsa-tools-gui alsa-utils alsamixergui udev
alsaconf
################################################################################################################################


S'ha d'instal·lar també el module-assistant i el build-essential
##########################################################################################
######################################
apt-get install module_assistant build-essential
##########################################################################################
######################################
S'ha d'afegir els usuaris als grups pertinents adduser X audio
###############################################################################################################################
###############################################################################################################################
conversió de rpm a deb :
 alien -d Desktop/flash-plugin-9.0.31.0-release.i386.rpm
###############################################################################################################################
###############################################################################################################################

wireless ipw2100 :

 apt-get install linux-headers-2.6.18-3-all linux-headers-2.6-686

 dirvers de les wireless 
 (ipw2100 en el meu cas)
http://ipw2100.sf.net

recompilo el kernel, em baixo primer les sources apt-get install kernel-source-XXX o linux-source o algu aixi :S

###############################################################################################################################
###############################################################################################################################
monodevelop
###############################################################################################################################
###############################################################################################################################

 echo deb http://mirrors.kernel.org/debian unstable main non-free contrib >> /etc/apt/sources.list
apt-get update && apt-get install monodevelop
###
missatge final que falta comentar
###

INSTALL NOTES:
-----------------------------------------------------------------------------
The most incredible and really unbelivable dream has become true:
You compiled e17 sucessfully!

Starting e17:
Crea un fitxer a ~/.xsession amb la linea 'exec /opt/e17/bin/enlightenment_start'.
Afegeix un enllaç(link) a aquest fitxer així: 'ln -s ~/.xsession ~/.xinitrc'.

Si s'està utilitzant algun Xdm, tria la sessió default(defecte) en el gestor d'entrada que tinguis corrent.
Si tu uses la comanda startx per arrancar l'entorn de finestres, simplament executa-ho.

Espero que agradi a tothom l'enlightenment 17.
###############################################################################################################################
instal·lació de programes per tal de poder grabar cd's i dvd's i reproductor de música vlc integrat amb mozilla
###############################################################################################################################
 apt-get install xcdroast cdrkit-doc cdparanoia dvd+rw-tools dvdauthor dvdisaster mozilla-plugin-vlc

###############################################################################################################################
gimp
###############################################################################################################################
apt-get install gimp gimp-help-en gimp-python libgimp-perl gimp-data-extras


##########################################################################################
######################################
##########################################################################################
######################################
##########################################################################################
######################################
MAQUEJANT UNA MICA L'ENLIGHTENMENT 17!!!!!!!!!!!!!!!!!
###############################################################################################################################
##########################################################################################
######################################
##########################################################################################
######################################
Com canviar el fons de la Eterm i posar una imatge :
 vi .e/e/applications/menu/favorite/Eterm\ 0.9.4.desktop 
 un cop estem editant el fitxer, anem a la línea que hi ha escrit :
 Exec= Eterm 
 i ho canviem per aquesta comanda :
 Esetroot imatges/Windose_THC_by_Pjeriko.jpg && Eterm --trans --borderless --scrollbar=false --buttonbar=false --geometry=140x38+140+1
 40 -f white -c white --tint red
 L'Esetroot el que fa és establir una imatge de fons i llavors carreguem la Eterm amb transaprencia, sense barres i sense scroll ni butons, li assignem les mides que volem que tingui la Eterm, el color de les lletres i el tiny que volem que tingui el fons
###############################################################################################################################

FI DEL MANUAL!!!!
ESPERO QUE HAGI AGRADAT A TOTHOM AQUEST PETIT TALLER PER INSTAL·LAR ENLIGHTENMENT 17 DESDE CVS.
FINS LA PRÒXIMA!!!!!!
(o no :P)
Per qualsevol problema, en l'instal·lació, configuració d'aquest escriptori us podeu adreçar a l'adreça de correu : , , , 
O bé també us podeu adreçar a la llista del Gi.l.u.g.


Aquest document està sota llicència :
Reconeixament - No comercial - Compartir igual: El material creat per un artista pot ser distribuit, copiat i exhibit per tercers si es mostra en els crédits. No es pot obtenir cap benefici comercial i les obres derivades tenen que ser sota els mateixos tèrmes de llicència que el traball original.More information about the gilug mailing list