[gilug.org] Jornades, segona fase

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2007-02-03 11:39:02 UTC


> - Llocs possibles: De moment hi ha el que va proposar l'Eduard (La Fàbrica),
> si no en surt cap més ja es podria anar demanant (què et sembla, Afro?)

Sí, a ja ho demanaré a veure si el 10 de març els va bé :) ja
comentaré alguna cosa el més aviat possible

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
http://iesdecelra.xtec.net/eduard


More information about the gilug mailing list