[gilug.org] El meu 'home' que no es meu

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2007-04-16 07:59:25 UTC


Com es mira el valor d'una variable com $HOME ?
* Totes les operacions les he fet com a usuari normal (narcis).

El dl 16 de 04 del 2007 a les 09:54 +0200, en/na Jordi Pujol va
escriure:
> A Diumenge, 15 de Abril de 2007 19:23, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> > Havent vist el missatge d'advertència, vaig executar:
> >
> > :~$ chown narcis $HOME
> 
> quin es el valor de $HOME ?
> estas amb l'usuari root o amb 
> sudo su
> 
> > :~$ cd $HOME
> > :~$ cd ..
> > :/home$ ls -la
> > total 4
> > drwxr-xr-x 6 root  root   144 2007-01-22 18:36 .
> > drwxr-xr-x 23 root  users  704 2007-02-16 20:03 ..
> > drwxr-xr-x 19 mari  mari   888 2007-02-28 00:17 mari
> > drwxrwxrwx 57 narcis narcis 2552 2007-04-15 19:08 narcis
> > drwxr-xr-x 15 raul  raul   672 2007-01-22 18:59 raul
> >
> > Ara també ho he fet amb .dmrc :
> >
> > :/home$ cd $HOME
> > :~$ chown narcis .dmrc
> > :~$ ls -la .dmrc
> > -rw------- 1 narcis narcis 26 2007-01-22 17:52 .dmrc
> >
> els permisos del directori /home/narcis no son correctes
> ho posarem coherent amb els altres, mira si ho arregles amb l'usuari root
> 
> chmod 0755 /home/narcis 
> 
> si no, sera que hi ha algun altre permis incorrecte, copia i enganxa per 
> executar exactament aquestes ordres
> 
> posem el propietari i grup en el directori i tots els fitxers,
> # chown -R narcis:narcis /home/narcis
> 
> donem autoritzacions als directoris
> # find /home/narcis -type d -print0 | xargs --null chmod 0755
> donem autoritzacions als fitxers ( si hi ha algun
> executable li treurem el permis d'execucio )
> # find /home/narcis -type f -print0 | xargs --null chmod 0644
> 
> No hi haurien d'haber executables en els directoris personals, pero 
> si n'hi havies posat algun amb el teu usuari pots fer 
> $ chmod +x executable
> 
> >
> > ..però el "problema" persisteix.
> >
> >
> > El dg 15 de 04 del 2007 a les 13:43 +0200, en/na Jordi Pujol va
> >
> > escriure:
> > > potser es tema de permisos,
> > > podries entrar amb root i mirar els permisos de /home
> > >
> > > # ls -al /home
> > > total 37
> > > drwxr-xr-x 6 root  root  4096 2007-03-07 15:25 .
> > > drwxr-xr-x 23 root  root   712 2007-04-14 19:28 ..
> > > drwxr-xr-x 65 jpujol users 4096 2007-04-15 11:51 jpujol
> > > drwxr-x--x 4 root  root  4096 2007-01-20 19:08 knoppix
> > > drwx------ 2 root  root  16384 2007-01-14 17:58 lost+found
> > > drwx------ 4 root  root  4096 2007-01-23 19:52 .Trash-0
> > > -rw-r--r-- 1 root  root    2 2007-03-07 15:25 .windows-serial
> > > #
> > >
> > > en aquest cas tenim dos directoris d'usuaris ,
> > > drwxr-xr-x correspon al mode octal 0755
> > > drwxr-x--x correspon al mode octal 0751
> > >
> > > lo normal es que l'usuari tingui tots els permisos, el grup ho pugui
> > > veure i els altres no puguin ni veure res, 0751
> > >
> > > Si vols pots anar mirant els pemisos fitxer per fitxer i directori per
> > > directori, pero podem fer un canvi massiu.
> > >
> > > posem el propietari i grup en el directori i tots els fitxers,
> > > # chown -R jpujol:users /home/jpujol
> > >
> > > donem autoritzacions als directoris
> > > # find /home/jpujol -type d -print0 | xargs --null chmod 0751
> > > donem autoritzacions als fitxers ( si hi ha algun
> > > executable li treurem el permis d'execucio )
> > > # find /home/jpujol -type f -print0 | xargs --null chmod 0640
> > >
> > > compte!!! son instruccions molt perilloses que es poden carregar els
> > > permisos de tot el sistema de fitxers,
> > >
> > > Salut,
> > >
> > > Jordi Pujol
> > >
> > > A Dissabte, 14 de Abril de 2007 20:59, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> > > > Des de ja fa unes setmanes que, amb una Ubuntu GNU/Linux 6.06 a 64 bits
> > > > que tinc instal·lada en un PC, cada vegada que inicio la sessió
> > > > d'escriptori (abans de veure's l'escriptori) em mostra un missatge que
> > > > diu:
> > > >
> > > > "S'ignorarà el fitxer $HOME/.dmrc. Això evita que es
> > > > desin la sessió predeterminada i l'idioma. El directori
> > > > d'usuari $HOME hauria de ser propietat de l'usuari i no
> > > > permetre-hi l'escriptura d'altres usuaris."
> > > >
> > > > Tot va normal, tot funciona bé, però des d'una de les actualitzacions
> > > > que em va fer fer, que just introduïts el nom d'usuari i contrassenya
> > > > que em mostra aquesta advertència. Polso el botó [D'acord] i continua
> > > > l'inici de sessió.
> > > >
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Llista del GiLUG
> > > > 
> > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
More information about the gilug mailing list