[gilug.org] El meu 'home' que no es meu

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-04-16 07:54:00 UTC


A Diumenge, 15 de Abril de 2007 19:23, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> Havent vist el missatge d'advertència, vaig executar:
>
> :~$ chown narcis $HOME

quin es el valor de $HOME ?
estas amb l'usuari root o amb 
sudo su

> :~$ cd $HOME
> :~$ cd ..
> :/home$ ls -la
> total 4
> drwxr-xr-x 6 root  root   144 2007-01-22 18:36 .
> drwxr-xr-x 23 root  users  704 2007-02-16 20:03 ..
> drwxr-xr-x 19 mari  mari   888 2007-02-28 00:17 mari
> drwxrwxrwx 57 narcis narcis 2552 2007-04-15 19:08 narcis
> drwxr-xr-x 15 raul  raul   672 2007-01-22 18:59 raul
>
> Ara també ho he fet amb .dmrc :
>
> :/home$ cd $HOME
> :~$ chown narcis .dmrc
> :~$ ls -la .dmrc
> -rw------- 1 narcis narcis 26 2007-01-22 17:52 .dmrc
>
els permisos del directori /home/narcis no son correctes
ho posarem coherent amb els altres, mira si ho arregles amb l'usuari root

chmod 0755 /home/narcis 

si no, sera que hi ha algun altre permis incorrecte, copia i enganxa per 
executar exactament aquestes ordres

posem el propietari i grup en el directori i tots els fitxers,
# chown -R narcis:narcis /home/narcis

donem autoritzacions als directoris
# find /home/narcis -type d -print0 | xargs --null chmod 0755
donem autoritzacions als fitxers ( si hi ha algun
executable li treurem el permis d'execucio )
# find /home/narcis -type f -print0 | xargs --null chmod 0644

No hi haurien d'haber executables en els directoris personals, pero 
si n'hi havies posat algun amb el teu usuari pots fer 
$ chmod +x executable

>
> ..però el "problema" persisteix.
>
>
> El dg 15 de 04 del 2007 a les 13:43 +0200, en/na Jordi Pujol va
>
> escriure:
> > potser es tema de permisos,
> > podries entrar amb root i mirar els permisos de /home
> >
> > # ls -al /home
> > total 37
> > drwxr-xr-x 6 root  root  4096 2007-03-07 15:25 .
> > drwxr-xr-x 23 root  root   712 2007-04-14 19:28 ..
> > drwxr-xr-x 65 jpujol users 4096 2007-04-15 11:51 jpujol
> > drwxr-x--x 4 root  root  4096 2007-01-20 19:08 knoppix
> > drwx------ 2 root  root  16384 2007-01-14 17:58 lost+found
> > drwx------ 4 root  root  4096 2007-01-23 19:52 .Trash-0
> > -rw-r--r-- 1 root  root    2 2007-03-07 15:25 .windows-serial
> > #
> >
> > en aquest cas tenim dos directoris d'usuaris ,
> > drwxr-xr-x correspon al mode octal 0755
> > drwxr-x--x correspon al mode octal 0751
> >
> > lo normal es que l'usuari tingui tots els permisos, el grup ho pugui
> > veure i els altres no puguin ni veure res, 0751
> >
> > Si vols pots anar mirant els pemisos fitxer per fitxer i directori per
> > directori, pero podem fer un canvi massiu.
> >
> > posem el propietari i grup en el directori i tots els fitxers,
> > # chown -R jpujol:users /home/jpujol
> >
> > donem autoritzacions als directoris
> > # find /home/jpujol -type d -print0 | xargs --null chmod 0751
> > donem autoritzacions als fitxers ( si hi ha algun
> > executable li treurem el permis d'execucio )
> > # find /home/jpujol -type f -print0 | xargs --null chmod 0640
> >
> > compte!!! son instruccions molt perilloses que es poden carregar els
> > permisos de tot el sistema de fitxers,
> >
> > Salut,
> >
> > Jordi Pujol
> >
> > A Dissabte, 14 de Abril de 2007 20:59, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> > > Des de ja fa unes setmanes que, amb una Ubuntu GNU/Linux 6.06 a 64 bits
> > > que tinc instal·lada en un PC, cada vegada que inicio la sessió
> > > d'escriptori (abans de veure's l'escriptori) em mostra un missatge que
> > > diu:
> > >
> > > "S'ignorarà el fitxer $HOME/.dmrc. Això evita que es
> > > desin la sessió predeterminada i l'idioma. El directori
> > > d'usuari $HOME hauria de ser propietat de l'usuari i no
> > > permetre-hi l'escriptura d'altres usuaris."
> > >
> > > Tot va normal, tot funciona bé, però des d'una de les actualitzacions
> > > que em va fer fer, que just introduïts el nom d'usuari i contrassenya
> > > que em mostra aquesta advertència. Polso el botó [D'acord] i continua
> > > l'inici de sessió.
> > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/More information about the gilug mailing list