[gilug.org] El meu 'home' que no es meu

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-04-15 11:43:03 UTC


potser es tema de permisos,
podries entrar amb root i mirar els permisos de /home

# ls -al /home
total 37
drwxr-xr-x 6 root  root  4096 2007-03-07 15:25 .
drwxr-xr-x 23 root  root   712 2007-04-14 19:28 ..
drwxr-xr-x 65 jpujol users 4096 2007-04-15 11:51 jpujol
drwxr-x--x 4 root  root  4096 2007-01-20 19:08 knoppix
drwx------ 2 root  root  16384 2007-01-14 17:58 lost+found
drwx------ 4 root  root  4096 2007-01-23 19:52 .Trash-0
-rw-r--r-- 1 root  root    2 2007-03-07 15:25 .windows-serial
#

en aquest cas tenim dos directoris d'usuaris , 
drwxr-xr-x correspon al mode octal 0755
drwxr-x--x correspon al mode octal 0751

lo normal es que l'usuari tingui tots els permisos, el grup ho pugui veure i 
els altres no puguin ni veure res, 0751

Si vols pots anar mirant els pemisos fitxer per fitxer i directori per 
directori, pero podem fer un canvi massiu.

posem el propietari i grup en el directori i tots els fitxers,
# chown -R jpujol:users /home/jpujol

donem autoritzacions als directoris
# find /home/jpujol -type d -print0 | xargs --null chmod 0751 
donem autoritzacions als fitxers ( si hi ha algun 
executable li treurem el permis d'execucio )
# find /home/jpujol -type f -print0 | xargs --null chmod 0640 

compte!!! son instruccions molt perilloses que es poden carregar els permisos 
de tot el sistema de fitxers,

Salut,

Jordi Pujol

A Dissabte, 14 de Abril de 2007 20:59, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> Des de ja fa unes setmanes que, amb una Ubuntu GNU/Linux 6.06 a 64 bits
> que tinc instal·lada en un PC, cada vegada que inicio la sessió
> d'escriptori (abans de veure's l'escriptori) em mostra un missatge que
> diu:
>
> "S'ignorarà el fitxer $HOME/.dmrc. Això evita que es
> desin la sessió predeterminada i l'idioma. El directori
> d'usuari $HOME hauria de ser propietat de l'usuari i no
> permetre-hi l'escriptura d'altres usuaris."
>
> Tot va normal, tot funciona bé, però des d'una de les actualitzacions
> que em va fer fer, que just introduïts el nom d'usuari i contrassenya
> que em mostra aquesta advertència. Polso el botó [D'acord] i continua
> l'inici de sessió.
>
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/More information about the gilug mailing list