Re: [gilug.org] Llistat de persones amb accés al projecte de sourceforge

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2006-11-05 21:17:49 UTC


> Jordi .. he vist la teva crida a la llista de desenvolupament i ja m'has
> dit el teu usuari a SF.net. Si et sembla encara no toco res del projecte
> i deixo passar aquesta setmana.
>
> En quan fem la neteja t'afegiré sens falta perque tinguis escriptura al
> dipòsit de codi.


De fet ara si vol pot fer checkout del svn per mirar-ho, l'únic que no
tindrà permís d'escritpura.

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
http://iesdecelra.xtec.net/eduard


Més informació sobre la llista de correu gilug