[gilug.org] no es pot entrar a la web del gilug

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2006-11-04 11:33:27 UTC


per a qui sigui l'encarregat de mantenir la web:

quan entro a http://gilug.org em dona aquest missatge,

Fatal error: Can't open file: 'sessions.MYI'. (errno: 145) query: SELECT u.*, 
s.* FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.sid 
= '42ef7e51601ba78214813944bab35610' AND u.status < 3 LIMIT 0, 1 
in /home/httpd/gilug.org/includes/database.mysql.inc on line 66
Més informació sobre la llista de correu gilug