[Fwd: Re: [gilug.org] executar fsck al inici]

Eduard Vidal i Tulsà eduard vidal pas udg es
2006-06-20 16:07:12 UTC


odria ser que no quedin inodes lliures? Què diu "df -i"?

df -i /dev/hda

S. fitxers      Nodes-i  Usats Lliures  %\ús Muntat en
-            24K  1,5K   22K  7% /dev

 

Pots passar també la 
sortida de "mount" i de "df -h"?

df /dev/hda1 -i
S. fitxers      Nodes-i  Usats Lliures  %\ús Muntat en
/dev/hda1        1,9M  201K  1,7M  11% /
df /dev/hda1
S. fitxers     Tamany En ús Lliure %\ús Muntat en
/dev/hda1       15G  15G   0 100% /

mount

/dev/hda1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
/dev/hda6 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /sda type ext3 (rw)
/dev/sdb1 on /sdb type ext3 (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)

df -h
S. fitxers     Tamany En \uffffs Lliure %\uffffs Muntat en
/dev/hda1       15G  15G   0 100% /
/dev/hda6       168G 164G 4,6G 98% /home
/dev/sda1       459G  81G 355G 19% /sda
/dev/sdb1       459G 168G 268G 39% /sdb

a jordi pujol:
tinc activat l'SMART a la bios, i altres cops l'smart en altres discs durs m'ha havisat que el sistema estava fatal.
es un disc dur de 200 barracuda. ide...
hdparm /dev/hda

/dev/hda:
 multcount  = 16 (on)
 IO_support  = 0 (default 16-bit)
 unmaskirq  = 0 (off)
 using_dma  = 1 (on)
 keepsettings = 0 (off)
 readonly   = 0 (off)
 readahead  = 256 (on)
 geometry   = 24321/255/63, sectors = 390721968, start = 0
hdparm -i /dev/hda

/dev/hda:

 Model=ST3200822A, FwRev=3.01, SerialNo=3LJ1ZGAC
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
 BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 udma5
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2:

 * signifies the current active modeSalut!

A Dimarts 20 Juny 2006 13:34, Eduard Vidal i Tulsà va escriure:
> Al final he anat al despatx del servidor, i he fet el fsck a mà
> Però el problema encara hi és
> si faig un df /dev/hda1 diu que està ple 15 Giges plenes al 100% ocupat.
> si faig un du / -x diu que només hi ha 3.2 giges.
>
> he fet el fsck /dev/hda1
> també l'he forçat amb -f
> i continua fent el mateix...
> si borro arxius, tampoc baixa el espai que te agafat al df (he pasat de
> 4.5g a 3.2g)
> de on agafa el tamany el df?
> Jo crec que deu haver-hi una taula on el kernel va apuntant l'espai,
> potser? també hi ha un servei que es diu partmon, que diu que esta la
> particio plena, que puta... pero no dona cap forma d'arreglar-ho...
> puc provar d'actualitaçar el kernel, però no crec que funcioni oi?
>
> estic totalment perdut...
> alguna idea???
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista

-- 
"Qui no vulgui pols que no vagi a l'era"

Clau pública a www.elsud.org/~oriol/public_key2.gpg
Més informació sobre la llista de correu gilug