[gilug.org] executar fsck al inici

Eduard Vidal i Tulsà eduard vidal pas udg es
2006-06-19 18:45:13 UTC


tinc un disc dur remot, on la partició arrel clarament nessesita reparar-se.
 >fsck / -n
fsck 1.38 (30-Jun-2005)
e2fsck 1.38 (30-Jun-2005)
\uffffCuidado! /dev/hda1 est\uffff montado.
Cuidado: se est\uffff saltando la recuperaci\uffffn del fichero de 
transacciones debido a que se est\uffff haciendo una revisi\uffffn de 
s\ufffflo lectura del sistema de ficheros.
/dev/hda1 contiene un sistema de ficheros con errores, se fuerza la revisi
Paso 1: revisando nodos i, bloques y tama

i clar
m'agradaria que ho fes quan li faci un reset, i ho fes automàticament, i 
sense tenir (per que no hi puc ser davant) que estar-hi jo per fer-ho 
amb linux single.

puc posar a algun arxiu que ho faci automàticament la comprovació?

GràciesMore information about the gilug mailing list