[gilug.org] ERP programes d'administració

Raul Perez raul web4linux org
2006-06-19 15:21:38 UTC


On Mon, 2006-06-19 at 16:49 +0200, Black hold wrote:
> Bones,
> Estic realitzant una cerca de programes d'administració d'empreses, ja
> que ara mateix estic utilitzant navision financials, però el seu
> manteniment és molt limitat i molt costós.
> 
> Estaria interessada en alguna plataforma que sigui software lliure (no
> importa el preu que s'hagi de pagar), que fós multi-idioma (si
> disposés de suport en català ja seria l'ostia!), multi-plataforma (per
> part del client, ja que ara mateix els usuaris fan servir windows,
> però no es descarta que en una temporada els hi posem alguna
> plataforma GNU/Linux, possiblement ubuntu), multifilial (que puguis
> portar, per exemple la contabilitat de vàries empreses i fer gestions
> entre elles, consolidats), multidivisa i accés remot.
> 
> L'aplicació hauria de tenir alguna de les següents coses (que anés per
> mòduls o alguna cosa similar o si simplement ja tingués tot això
> integrat...) 
> 
> - part comercial:
> * generació d'ofertes
> * generació de comandes
> * generació d'albarans d'entrega
> * facturació
> * quelcom per vendre serveis
> 
> * gestió de CRM (tot el què té a veure amb la gestió comercial,
> control dels clients, estadístiques, etc.) 
> * gestió de visites (contactes, referències, planificació)
> 
> - contabilitat:
> * processos intercompany
> * que cumpleixi la normativa europea (NIC)
> * pressupostos
> * gestió d'actius fixes
> 
> - tresoreria: 
> * bancs (gestió i interacció)
> * conciliacions bancàries
> 
> - compres:
> * gestió de compres
> * inventari
> * stocks, gestió
> 
> Quins programes hi ha en software lliure que tinguin aquestes
> característiques, o s'hi acostin bastant? 
> 
> Les empreses que vulguin gestionar bé els seus productes i la seva
> contabilitat estan lligats només a navision financials i sap?
> 
> He llegit per algun lloc sobre compiere i erp5, però no acaben de
> complir alguns dels requisits que desitjaria... 
> 
> Moltes gràcies per la vostra ajuda ;)
> 
> Blackhold


TinyERP ( http://www.tinyerp.org )

Compiere ( http://www.compiere.org )

Ambdós els estic fent servir actualment en un projecte real en un parell
d'empreses. Quan als móduls que menciones estan totalment disponibles,
acabats i amb moltes maneres d'adaptar-los al teu cas concret. 
Si necessites més informació en podem parlar.

Quan aquest últim Compiere en tens en diferents sabors més propers :

OpenXpertia - http://www.openxpertya.org/

Esta molt verd encara per el que he vist ... és molt semblant al
compiere original i la seva comunitat de desenvolupament és molt
tancada.

OpenBravo - http://www.openbravo.com

Molt molt molt maco. Però basat amb web. En els llocs on l'hauré
d'implantar no volíen una sol·lució així.


A part d'aquests hi ha d'altres ... ( el ERP5 com has dit pero el
OpenBravo està molt més ben acabat i és molt més estable si t'interessa
quelcom basat en web ) però pel que demanes necessites una plataforma on
no estar limitat, aquests són al meu parer els que et donen aquesta
llibertat. 

Quan als exemples de navision finantials, sap etc ... val a dir que de
fet el que més costa amb els ERP és la integració del programa original
( sigui el que sigui ) al funcionament de l'empresa.

SAP i Navision ( amb molta menys mesura ) et donen una magnífica
plataforma i a més et donen la possibilitat de
desenvolupar-te/adaptar-te el que faci falta de la seva base per el teu
cas concret.

Per això al final són tan cares per regla general les lliçències de SAP.

I clar ...

"NO" tens un producte lliure tan acacabat, provat i amb tanta
experiència com SAP.

i ..

"SI" tens alguna plataforma lliure ben acabada, provada i amb
experiència com per poder desenvolupar els móduls exàctes que tu
necessitis o adaptar-ne els ja existents per al teu cas concret.


Espero resoldre't els dubtes :)


> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> 
-- 
Raul Perez <>
Web4Linux
Més informació sobre la llista de correu gilug