[gilug.org] problemes amb squid

David Casals hakd0c telefonica net
2006-06-03 10:30:37 UTC


Hola a tothom,

Estic intentant fer que squid em faci de proxi transparent entra una lan 
i Internet, bàsicament per fer actualitzacions de paquets, més 
concretament ubuntu, tots els repositoris els tinc per http.

Tinc la següent configuració:

router->eth0->squid->eth1->lan

L'Squid esta "funcionant" en mode transparent, ja que si l'apago 
/etc/init.d/squid stop, deixo de poder navegar, però jo no veig que em 
guardi res. Es més quant descarrego d'Internet algun paquet amb un 
ordinador de dintre la lan mel descarrega a la velocitat de l'Adsl, si 
l'elimino completament de l'ordinador client i li torno a demanar que el 
torni a instal·lar, aquest torna a baixar a la mateixa velocitat. Per 
això i per què la partició que tinc muntada per l'Squid no augmenta de 
tamany penso que no guarda absolutament res.

Al log cache.log m'apareix lo seguent:

2006/05/29 01:13:27| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE13 for i686-pc-linux-gnu...
2006/05/29 01:13:27| Process ID 6566
2006/05/29 01:13:27| With 1024 file descriptors available
2006/05/29 01:13:27| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32769, FD 5
2006/05/29 01:13:27| Adding nameserver 80.58.0.33 from /etc/resolv.conf
2006/05/29 01:13:27| User-Agent logging is disabled.
2006/05/29 01:13:27| Referer logging is disabled.
2006/05/29 01:13:27| Unlinkd pipe opened on FD 10
2006/05/29 01:13:27| Swap maxSize 172236800 KB, estimated 13248984 objects
2006/05/29 01:13:27| Target number of buckets: 662449
2006/05/29 01:13:27| Using 1048576 Store buckets
2006/05/29 01:13:27| Max Mem size: 153600 KB
2006/05/29 01:13:27| Max Swap size: 172236800 KB
2006/05/29 01:13:27| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
2006/05/29 01:13:27| Store logging disabled
2006/05/29 01:13:27| Rebuilding storage in /var/mirror (DIRTY)
2006/05/29 01:13:27| Using Least Load store dir selection
2006/05/29 01:13:27| Set Current Directory to /var/cache/squid
2006/05/29 01:13:27| Loaded Icons.
2006/05/29 01:13:27| Accepting HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 9.
2006/05/29 01:13:27| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 11.
2006/05/29 01:13:27| HTCP Disabled.
2006/05/29 01:13:27| WCCP Disabled.
2006/05/29 01:13:27| Ready to serve requests.
2006/05/29 01:13:27| Done scanning /var/mirror (0 entries)
2006/05/29 01:13:27| Finished rebuilding storage from disk.
2006/05/29 01:13:27|     0 Entries scanned
2006/05/29 01:13:27|     0 Invalid entries.
2006/05/29 01:13:27|     0 With invalid flags.
2006/05/29 01:13:27|     0 Objects loaded.
2006/05/29 01:13:27|     0 Objects expired.
2006/05/29 01:13:27|     0 Objects cancelled.
2006/05/29 01:13:27|     0 Duplicate URLs purged.
2006/05/29 01:13:27|     0 Swapfile clashes avoided.
2006/05/29 01:13:27|  Took 0.4 seconds (  0.0 objects/sec).
2006/05/29 01:13:27| Beginning Validation Procedure
2006/05/29 01:13:27|  Completed Validation Procedure
2006/05/29 01:13:27|  Validated 0 Entries
2006/05/29 01:13:27|  store_swap_size = 0k
2006/05/29 01:13:28| storeLateRelease: released 0 objects

Al squid.conf li tinc dit que el directori on vui la cache de l'Squid es /var/mirror.

Si us fixeu en el log a la linia 16 em posa rebuilding storage /var/mirror (DIRTY).


Algu a qui li funcioni, on m'estic equivocant??
Més informació sobre la llista de correu gilug