[gilug.org] Router Linux

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2006-07-09 16:41:15 UTC


Molt bones,

sembla un problema d'enrutament,
ja que la mateixa adre├ža de eth2 forma part de la xarxa eth1.

en aquest servidor lo mes senzill es separar les dues tarjes en xarxes IP 
diferents, per exemple posar a la eth2 la IP 192.168.101.x mask 255.255.255.0

o sino potser seria una solucio crear unes taules d'enrutament complexes a 
traves de les que per eth2 s'accedis a Internet (0.0.0.0) i per eth1 a 
192.168.100.0/24, pero ho veig complicat i no crec que sigui factible, 

Salut,

Jordi Pujol

A Dissabte, 8 de Juliol de 2006 15:30, espi va escriure:
> Bones,
>
> Tink un " Switch/Hub"  3Com ( no es programable ) , on hi tink
> connectat  3 ordinadors  i un router Zyxel 660Hw.
>
> El router esta com a monopuesto seguint la configuracio de una web de
> adslayuda.com
>
> (PC1) Tink una ordinador amb una Debian amb 2 tarjes de xarxa
> Kernel 2.6.17.3
>
> eth1 192.168.100.3 mask 255.255.255.0
> eth2 192.168.100.4 mask 255.255.255.0
>
> script iptables
>
> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
> iptables -F
> iptables -t nat -F
> iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -d 0.0.0.0/0  -j
> MASQUERADE
> iptables -A INPUT -i eth1 -p ICMP -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -i ppp0 -p ICMP -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 110 -m state --state NEW -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 25 -m state --state NEW -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 443 -m state --state NEW -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -p TCP -m state --state RELATED -j ACCEPT
>
> (PC2) tink un pc tant amb windows xp pro (spanish), com linux
> eth1  192.168.100.101 SMC
>
> (PC3) tink un portatil amb windows xp pro. (english)
> eth1 192.168.100.100 Intel
>
> Desde el PC1 internet em funciona, inclus el sevidor web i el de correu
> , i ssh .. el que no funciona es https.
>
> Desde el PC3 puk navegar per internet, messenger, etc ..
>
> Desde el PC1 .. el messenger em funciona, pero .. qualsevol navegador no
> em navega !!! i no se per on continuar .
>
> Algu li ha pasat algo semblant ?
>
> gracies.
>
>
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llistaMés informació sobre la llista de correu gilug