[gilug.org] Programar en C i fer finestres

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2006-04-11 16:41:09 UTC


El 11/04/06, Narcis Garcia - GiLUG <> ha escrit:
> Bona tarda,
>
> Algú m'ha preguntat com fer aplicacions gràfiques en C per a GNU/Linux, ja
> que sembla que el GCC no disposi dels elements necessaris per a invocar
> objectes d'escriptori.
>

Bones,
jo faig servir per glade[1] i libgalde[2] per programar amb gtk[3].

El glade és un programa que et permet dissenyar l'entorn de finestres,
et genera un xml i després el pots carregar desde el codi amb i només
has de programar els 'events' per cada acció.

El libglade, és el que parseja l'xml del glade i genera l'entorn
gràfic (a grans trets) i gtk seria l'entor de finestres (també a molts
grans trets)

[1] http://glade.gnome.org/
[2] http://developer.gnome.org/doc/API/libglade/libglade.html i
http://www.jamesh.id.au/software/libglade/
[3] http://www.gtk.org/

Per cert quan compilis, a la documentació de libglade de gnome està
malament, ara a les versions actuals s'utilitza pkg-config:
$ gcc -o test test.c `pkg-config libglade-2.0 --libs`

Crec que era algu així

Salut!

--
Eduard Carreras i Nadal <>
http://iesdecelra.xtec.net/eduard


Més informació sobre la llista de correu gilug