[gilug.org] Programar en C i fer finestres

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2006-04-11 16:29:46 UTC


Bona tarda,

Algú m'ha preguntat com fer aplicacions gràfiques en C per a GNU/Linux, ja
que sembla que el GCC no disposi dels elements necessaris per a invocar
objectes d'escriptori.
Narcis Garcia            _________________________________
__________________________________________________________

Més informació sobre la llista de correu gilug