[gilug.org] El Copyleft i el nou desenvolupament

Actiu informatica informatica actiu net
2005-11-03 15:39:19 UTC


Benvolgut Albert Johé:

L'actual legislació de patents i de "drets" d'autor o propietat intel·lectual està concebuda només per a especular amb la informació
i el coneixement (http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29).

Tots i totes les creadores s'han de poder veure recompensades per la seva feina. Però això no vol dir que hagin de poder fer una
feina limitada i cobrar repetidament i de forma indefinida com si repetissin la feina.
Amb això vull dir, doncs, que diferent és cobrar per treballar, de cobrar per les còpies o pel fet de privar els demés de conèixer
la teva creació.

La teva creació és fruit del coneixement que t'ha arribat a partir de les creacions anteriors, doncs no hauriem de privar els
nostres successors de què avancin encara més en la nostra cadena de Recerca i Desenvolupament (R+D).

El Dr. Manuel Elkin Patarroyo va trobar la vacuna contra la Malària (Spf 66), la va patentar per tal què les companyies
farmacèutiques no se l'apropiessin, i va donar els drets de la patent a la OMS. Amb aquesta extrema maniobra va impedir un ús
especulatiu de la seva creació, ja que tothom pot fer-ne ús i desenvolupament.
Ell mateix va declarar polèmicament que si la SIDA o el Cancer no es curen actualment és senzillament perquè no interessa
econòmicament.

Si el Dr.Patarroyo hagués cedit a les pressions (per la via comercial, bancaria i militar) dels farmacèutics especuladors dels USA,
provablement tu i jo ja estariem infectats per la Malària.

Sospito que tu ho tens molt més fàcil que el Dr.Patarroyo, però no tant clar perquè la teva decisió no determina la vida o la mort
de persones, però si el nostre benestar. És per això que et demano que comparteixis tot allò que ha estat compartit amb tu.,
Narcis Garcia            _________________________________
__________________________________________________________

Més informació sobre la llista de correu gilug