[gilug.org] Usuaris "anonims" a la web

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-05-27 18:55:21 UTC


Ara tot distret, estava mirant la web i em surten que connectats hi ha
610 usuaris, uns quants més de quan he fet la captura...

http://iesdecelra.xtec.es/eduard/ftp/screenshots/captura-gilugsite-molts_usuaris.png

He estat mirant logs hi han articles consultats un munt de vegades al
mateix dia per la mateixa IP amb un minut o menys de diferència... una
mica sospitós tot plegat.

Salut!
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050527/82d295c6/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug