[gilug.org] "Install Party" a Girona - Proposta d'activitats

Guillem Alsina guillem imatica org
2005-05-05 14:46:24 UTC


>El que si seria efectiu, seria dissenyar una campanya divulgativa o 
>"publicitaria", com a organització no lucrativa
>
    Si, seria interessant, sens dubte... alguna proposta?

>i escampar la "paraula" :).
>
    Cony, aquí ja sembla que entrem en temes religiosos :-D i 
personalment prefereixo allò de "creixeu i multipliqueu-vos" al qual jo 
afegiria "i en el seu defecte feu moltes pràctiques de multiplicació" :-D

>Fent anunci de convocatòries de trobades, suport, anim ....
>
    Podríem començar una "campanya publicitaria" cap a l'estiu, i 
redoblar els esforços a partir del setembre, que tot torna a 
l'activitat. Fins llavors, tenim temps d'anar tancant temes.

       Guillem


Més informació sobre la llista de correu gilug