[gilug.org] "Install Party" a Girona - Proposta d'activitats

Guillem Alsina guillem imatica org
2005-05-03 16:08:38 UTC


Bones gent,

  Bé, si us sembla començo jo a llançar idees i anem fent cabuda a tot 
allò que es proposi, d'acord?

  En principi compto que tindrem totes les instal·lacions d'aules 
disponibles, tres en total. No se si totes tindran ordinadors o no, 
potser per a quan celebrem la jornada si, però no seria cap problema 
treure'ls i tornar-los a posar en cas que necessitem fer conferències,....

  Amb la divisió natural que ens posa el dinar a la jornada, jo 
aprofitaria també per discutir què posem al matí i què a la tarda.. 
Proposo que els actes més "densos" es concentrin al matí, i els més 
"lúdics" a la tarda.

  La forma de treballar que jo adoptaria és que cadascú dels 
interessats faci un reply amb els seus comentaris a les propostes i hi 
afegeixi els de la seva collita. Jo actuaré com a coordinador al 
principi, recollint tots els suggeriments i cada X temps faré una nova 
versió del mail més neta i polida per seguir amb el procés. De moment em 
sembla adequat discutir-ho només entre el GiLUG, ja que a banda 
d'organitzar-ho jo, iMàtica o nosaltres amb els particulars o empreses 
que s'hi apuntin, m'agradaria que sortis per alguna banda el nom del 
GiLUG. Trobo que organitzem poques coses, i aquesta pot ser una bona 
oportunitat ;-)

  Finalment, també penso contactar amb empreses del sector com per 
exemple SuSE-Novell (amb qui tinc línia directa... bé, més o menys :-D 
), però per a això el projecte ha d'estar una mica madur.

  Osti, una cosa que em deixava: podríem fer al matí 3 o 4 hores i a 
la tarda 3 o 4 més. Això ens deixa uns dos actes seguits en cada aula, 
amb un total (comptant les tres aules) de 12 actes.

  Propostes d'actes (fins a tres simultanis)

  Matí

    - Cas pràctic d'interès per a l'empresa: muntar un servidor Linux 
(de fitxers, d'impresió,...) per a clients desktop Windows. Primer una 
dissertació tècnica i econòmica ("Linux surt més barato, bla bla 
bla,...) i després passar a ensenyar com es configura un Samba,... i com 
aprofitar-ho des d'un client Windows. Entre 1 i 2 hores

  Tarda

    - Muntatge d'un servidor web amb BSD (FreeBSD, OpenBSD,...?): 
avantatges de seguretat del BSD front a altres sistemes operatius. 1 
hora/1,5 hores
    - Col·loqui/taula rodona: els avantatges del programari lliure a 
l'empresa.
    - Install party: durant tota la tarda (ho podríem extendre també 
al matí...) s'instal·larà programari lliure a aquells que ho desitgin. 
També es disposarà d'algun ordinador per mostrar aquest mateix 
programari lliure.

  Bé, espero els vostres comentaris ;-)

    Guillem


Més informació sobre la llista de correu gilug