[gilug.org] Celebracio anti-patents

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-07-25 18:30:41 UTC


El dj 21 de 07 del 2005 a les 17:01 +0200, en/na Actiu informatica va
escriure:
> Bones,
> 
> Com molts i moltes estem al cas, el passat 6 de juliol no va prosperar la proposta de directiva de patents de programari a la Unió
> Europea.
> No té perquè ser una situació definitiva, però almenys ens podem alegrar de què no legitimin ara més la guerra bruta contra la
> llibertat informàtica.
> 
> Per això podem convocar totes les persones amb ganes de fer un brindis per una bona notícia el darrer cap de setmana de juliol un
> vespre, doncs només cal concertar-ho amb el local (per exemple La Màquia) i que així sigui una trobada no-tècnica sinó lúdica i
> lleugera.
> 
> Algú altre té ganes de participar en la convocatòria?
> 

Jo també m'apuntaria a fer una birra per la Màquia :)

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050725/9b64bd96/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug