[gilug.org] Papers

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-07-14 22:49:50 UTC


El dj 14 de 07 del 2005 a les 21:29 +0200, en/na Debian User, alias Marc
Furtià i Puig va escriure:
[...]
> 
> Això, al final, ha tirat endavant ? 
> ho pregunto per què jo no hi he pogut anar, i si no s'hagués tirat
> endavant, intentaré passar-m'hi demà, divendres ... suposo que a les 7 a
> la màquia estarà obert, no ?? pk sempre que m'hi passava, quan encara
> era época d'examens, la màquia estava tancat ...
> Bueno, si ja ho heu tirat endavant ... pos res ... però de no ser així,

A veure... no es pot tirar endavant si la gent que _ha_ de firmar no ho
fa... però jo ja vaig dir que no volia seguir a ningú, si no es firma
serà perquè no es necessita i perquè ja estàvem bé com estàvem.. no?

> demà miraré d'arribar-m'hi, tot i que hauré de baixar expressament per
> això, però en fi, més val tard que mai ...

Aquest expressament... ;)

Igualment... no sé com està la situació, o sigui que potser no cal ni
que hi vagis a signar...
Si ningú ha dit res és perquè ningú ha anat a signar?

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050715/c1a9dc3a/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug