[gilug.org] Per una major implicació de les administracions i universitats catalanes,en contra de l'aprovació de la directiva de patents de programari

Toni Hermoso Pulido toniher softcatala org
2005-07-05 22:42:00 UTC


Per una major implicació de les administracions i universitats catalanes
en contra de l'aprovació de la directiva de patents de programari

Demà dimecres 6 de juny es votarà en el parlament europeu a Estrasburg
la directiva sobre la patentabilitat de les invencions implementades en
ordinador.
Des dels inicis de la seva elaboració fins al dia d'avui, aquesta s'ha
vist emmarcada per un greu conjunt d'irregularitats i de severes
deficiències democràtiques que qüestionen la seva aprovació. Com a
exemple, la poc clara adopció sense votació al Consell quan tres estats
teòricament favorables havien demanat una nova votació.
Per altra banda, com han estat denunciant un gran nombre de particulars,
associacions i empreses, l'aplicació d'aquesta directiva pot suposar una
greu amenaça per al correcte desenvolupament de les noves tecnologies i
la societat del coneixement a Europa.
També des del començament, els grups de pressió de grans empreses del
sector han estat insistentment a sobre dels europarlamentaris per a
influir-los en la seva decisió a despit del que això pot representar per
al futur de les PIMEs, que representen el major gruix econòmic del
sector a Europa i al nostre país, les universitats i els drets dels
propis ciutadans.

En aquesta legislatura, des de la Generalitat de Catalunya sembla que
s'ha emprès una decidida aposta per a la modernització tecnològica del
nostre país i la potenciació i promoció del programari lliure com a
element central en aquest desenvolupament. En són exemples els premis de
programari lliure, algunes proves pilots de migració a l'administració o
el recolzament a diferents projectes o jornades de difusió existents en
aquest camp.
De la mateixa manera, des d'altres administracions catalanes, també
s'han començat a fer alguns passos en aquest sentit. És el cas de la
Diputació de Barcelona, o d'ajuntaments com el de Barcelona o de Rubí.
Paral·lelament a això, estan plantejant-se i executant-se plans de
migració a programari lliure i sorgint gran nombre d'iniciatives a les
nostres universitats que poden repercutir molt positivament en el futur
de la nostra societat.
L'aprovació d'aquesta directiva és un obstacle per a la consecució
d'aquests objectius i per al manteniment i potenciació del nostre teixit
empresarial i el benestar dels mateixos catalans.
Amb anterioritat i repetidament, des de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat o la
Regidoria de la Ciutat del Coneixement de Barcelona, s'ha mostrat el
rebuig a l'aprovació d'aquesta directiva; però creiem que això no és
suficient davant la gravetat dels fets actuals. Per això, demanem que
des de la Generalitat com també des de totes aquelles administracions i
universitats del Principat, i amb la major promptitud possible davant la
urgència de la votació de demà, i d'acord amb els seus compromisos per
una Catalunya capdavantera en noves tecnologies, facin sentir en veu
alta el seu malestar i facin conèixer l'existència de les 21 esmenes que
han d'aprovar-se per a poder minimitzar el mal que representaria
l'aprovació d'aquesta directiva.

Hi signen:

Caliu <http://caliu.info>
Càtedra de Programari Lliure de la UPC <http://www.cpl.upc.edu/CPL>
Catux <http://www.catux.org>
Softcatalà <http://www.softcatala.org>

Aquelles altres organitzacions interessades en signar-hi, feu-ho saber
des de la llista docscaliu-noepatents.

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

 All that you touch You Change.
 All that you Change Changes you.
 The only lasting truth is Change
             O.Butler
------------------------------------------------------

-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050706/25da3a6d/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug