[gilug.org] Llicència articles web

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-01-21 10:39:35 UTC


Fins avui no hi havia caigut, però no tenim cap mena de llicència sobre
els articles publicats a la web del gilug.

Què us sembla aplicar la Creative Commons? molts sites publiquen sota
aquesta llicència.

Més info a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/es/deed.ca


Salut!


-- 
Eduard Carreras i Nadal <>More information about the gilug mailing list