[gilug.org] Repositori de codi

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-01-07 14:57:34 UTC


El dc 05 de 01 del 2005 a les 21:51 +0100, en/na Albert va escriure:
[...]
> Seria possible posar-ho a la web del gilug? (en un directori mateix, o a
> una pàgina nova del drupal, no sé)
> 

Tens compte a la web del gilug?

avui mateix activaré el mòdul per tal que puguis pujar els teus fitxers
a la web. Serà lliure el codi no? :P


Au salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050107/4eed084e/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list