[gilug.org] Papers de gilug

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-02-15 17:23:13 UTC


Bones, 
estic engripat, avui no podré baixar a buscar els papers per demà, i com
que l'únic dia "lliure" que tinc és dimecres, fins dimecres que ve (23)
no crec que pugui...

Sap greu que ara depengui de mi, però ja se sap que a vegades quan va bé
a uns no va bé als altres...

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050215/c012cd2a/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug