[gilug.org] Kino

Lourdes Mallorquí i Dani Fossas lourdes dani gmail com
2005-12-19 21:47:57 UTC


Hola gent!

A l'últim sopar (que bé que sona, sacre i tot!) recordo haver sentit parlar en 
Xavi sobre Kino com un molt bon editor de video. Pel que sembla ser pot 
capturar imatges de càmera digital, editar, canviar de format, etc. Encara 
que no és de moment una necessitat imperiosa, volia jugar-hi , però quan l'he 
cridat des de la consola m'ha dit:

> Kino Common being built
> Creating page editor
> Creating Capture Page
> Creating Export Page
> Creating Export1394 Page
> Creating ExportAVI Page
> Creating ExportStills Page
> Creating ExportAudio Page
> Creating ExportMJPEG Page
> Creating ExportPipe Page
/opt/gnome/share/kino/scripts/exports/extract_chapters
Unrecognised usage: extract_chapters -f <fps> -x <file>
/opt/gnome/share/kino/scripts/exports/rawplay.sh
which: no rawplay in 
(/home/dani/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin)
/opt/gnome/share/kino/scripts/exports/ffmpeg_dvd.sh
which: no ffmpeg in 
(/home/dani/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin)
which: no dvdauthor in 
(/home/dani/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin)
/opt/gnome/share/kino/scripts/exports/ffmpeg_mp3.sh
which: no ffmpeg in 
(/home/dani/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin)
/opt/gnome/share/kino/scripts/exports/ffmpeg_mp3.sh: line 11: [: =: unary 
operator expected
/opt/gnome/share/kino/scripts/exports/ffmpeg_vcd.sh
which: no ffmpeg in 
(/home/dani/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin)
/opt/gnome/share/kino/scripts/exports/ffmpeg_divx.sh
which: no ffmpeg in 
(/home/dani/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin)
/opt/gnome/share/kino/scripts/exports/ffmpeg_divx.sh: line 11: [: =: unary 
operator expected
> Creating page trim
>> image creator repository created
>>> Image Create: Fixed Colour
>>> Image Create: Random noise
>>> Image Create: Colour Range
>>> Image Create: Gradiant
>>> Image Create: Create From File
>> image filter repository created
>>> Image Filter: No Change
>>> Image Filter: Black & White
>>> Image Filter: Sepia
>>> Image Filter: Reverse Video
>>> Image Filter: Mirror
>>> Image Filter: Kaleidoscope
>>> Image Filter: Swap
>> image transition repository created
>>> Image Transition: No Change
>>> Image Transition: Fade
>>> Image Transition: Push Wipe
>>> Image Transition: Barn Door Wipe
>>> Image Transition: Differences
>> audio filter repository created
>>> Audio Filter: No Change
>>> Audio Filter: Silence
>>> Audio Filter: Fade In
>>> Audio Filter: Fade Out
>> audio transition repository created
>>> Audio Transition: Cross Fade
>>> Audio Transition: Dub
>>> Audio Transition: Mix
> Creating Magick Page
>> Searching /usr/lib64/kino-gtk2 for plugins
:~> 

Entenc que hi ha algun problema però no sé que és. Si provo de cridar-lo des 
del menú-k em diu que "la aplicación 'kino' ha terminado inesperadamente". 
Cert, jo tampoc no m'ho esperava. La meva intuició (que no coneixements ni 
d'informàtica ni d'anglès) em diu que potser hi ha algun problema amb les 
llibreries. Em podeu fer un cop de mà?

DaniMés informació sobre la llista de correu gilug