[gilug.org] guia per ubuntus

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-04-10 14:49:27 UTC


Doncs per si algu de banyoles que li vam fer la instal·lació al seu
ordinador està subscrit a la llista deixo un enllaç on explica com fer
la majoria de coses.

Està en castellà :)

http://www.guia-ubuntu.org/hoary/doku.php?id=Indice#indice


Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050410/e1fa21b3/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list