[gilug.org] una pregunteta, sobre php, i md5

Hakd0c hakd0c can-bretxa tk
2005-04-01 21:11:52 UTC


A Dijous 31 Març 2005 22:36, Eduard Vidal i Tulsà va escriure:
> Hakd0c wrote:
> >En l'exemple ells encripten el contingut del formulari via javascript amb
> > md5. Jo per defecte solo encriptar el contingut de la base de dades amb
> > md5 o amb crypt, depen de com em pica.
> >
> >Que es millor encriptar, el formulari, la base de dades o ambdues coses i
> > quin dels dos sistemes es millor?
>
> Home se suposa que la base de dades ja té seguretat intrinseca
> incorporada no?
> Jo de fet només, en el programa demanava una contrasenya per accedir a
> la bbdd, i volia preservar-la.
Jo en tots els casos em referia a la contrasenya enmagatzemada a la base de 
dades i que serveix als usuaris per tindre certs privilegis sobre les 
aplicacions.

> Suposo, però si encriptes la bbdd, només ho deus poder-ho fer amb crypt,
> que és el que et permet desencriptar les dades, però, com guardes la
> contransenya de crypt per que estigui segura?
Com es desencripta una contrasenya encriptada amb crypt?

> Es un problema recursiu.
> Val més mirar que no es guardi enlloc la contransenya de la bbdd en text
> pla, ni les contransenyes que la guarden en text pla.
>
>
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista

Atentament
David Casals
hakd0cMore information about the gilug mailing list