[gilug.org] una pregunteta, sobre php, i md5

Eduard Vidal i Tulsà eduard vidal pas udg es
2005-03-31 22:36:27 UTC


Hakd0c wrote:

>
>
>
>En l'exemple ells encripten el contingut del formulari via javascript amb md5. 
>Jo per defecte solo encriptar el contingut de la base de dades amb md5 o amb 
>crypt, depen de com em pica.
>
>Que es millor encriptar, el formulari, la base de dades o ambdues coses i quin 
>dels dos sistemes es millor?
>  
>
Home se suposa que la base de dades ja té seguretat intrinseca 
incorporada no?
Jo de fet només, en el programa demanava una contrasenya per accedir a 
la bbdd, i volia preservar-la.
Suposo, però si encriptes la bbdd, només ho deus poder-ho fer amb crypt, 
que és el que et permet desencriptar les dades, però, com guardes la 
contransenya de crypt per que estigui segura?
Es un problema recursiu.
Val més mirar que no es guardi enlloc la contransenya de la bbdd en text 
pla, ni les contransenyes que la guarden en text pla.

Més informació sobre la llista de correu gilug