[gilug.org] Fase final papers ;-)

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-10-21 18:14:13 UTC


On dj, 2004-10-21 at 16:48, Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> Bones a tothom,
> 
> ja tenim tots els papers, signatures i dnis necessaris per anar a
> portar-los. Si no recordo malament hi havia d'anar l'afrostyle i algú
> més va dir que li acompanyaria, o sigui que si voleu quedem un moment i
> us els dono o passeu directament per la Màquia i els agafeu, seran allà
> a partir de les 20:45 d'avui.

Jo estic per bcn "estudiant" però segurament dissabte per la
tarda-vespre em passaré per allà si hi va algú més allà ens veiem.

També portaré la solicitud :)

Per cert el departament de Justicia i Hisenda obren només els matins? jo
l'únic dia que tinc lliure el matí és el dimecres, algú vindria per
allà?

Salut!

> Hi ha possibilitats d'estar legalitzats com a associació abans de final
> d'any! (2004, vull dir :-P)
> 
> 
> salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041021/d9710332/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug